SAS pomáha Home Creditu plánovať a riadiť marketingové kampane

Efektívnejšie cielenie zákazníkov, rýchlejšia realizácia a jasnejšie vyhodnocovanie

Spoločnosť SAS, celosvetový líder v oblasti Business Analytics, pomáha spoločnosti Home Credit automatizovať a lepšie diverzifikovať plánované i prebiehajúce kampane, maximálne využívať komunikačné kanály a viesť tak efektívnu komunikáciu s tromi miliónmi zákazníkov. To všetko vďaka implementácii nástroja SAS Campaign Management.

Popredný poskytovateľ spotrebiteľského financovania v Českej republike, patriaci do finančnej skupiny PPF, ponúka širokú škálu úverových produktov, napríklad pôžičky na mieste predaja, úvery na automobily, hotovostné pôžičky, kreditné karty či konsolidácie úverov.

 

Variabilita systému vytvára tvorivé prostredie, v ktorom si môžeme jednoducho stanovovať ciele, určovať nové segmenty aj nové kampane. A tie potom rýchlejšie realizovať a tiež vyhodnocovať.

Oldřich Drápal
vedúci oddelenia CRM spoločnosti Home Credit

Na začiatku bola potreba navýšiť objem kampaní a ich individuálne zacielenie na zákazníka, automatizácia a následná exekúcia s využitím dostupných komunikačných kanálov. Dnes Home Credit ťaží z benefitov, ktoré SAS Campaign Management prináša: „Vďaka lepšiemu zacieleniu na zákazníka sme schopní optimalizovať kampane. Variabilita systému vytvára tvorivé prostredie, v ktorom si môžeme jednoducho stanovovať ciele, určovať nové segmenty aj nové kampane. A tie potom rýchlejšie realizovať a tiež vyhodnocovať,“ hovorí Oldřich Drápal, vedúci oddelenia CRM spoločnosti Home Credit.

„Okrem flexibility a automatizácie SAS Campaign Management umožňuje tiež lepšie využiť nastupujúce nízkonákladové komunikačné kanály a optimalizovať kontaktnú politiku so zákazníkmi,“ hovorí Jan Kout, riaditeľ konzultačnej divízie SAS Česká republika. „Vďaka vzájomným skúsenostiam sme schopní kampaňové riešenia rýchlo nasadiť aj v ďalších pobočkách Home Credit po svete a zároveň podporiť zladenie procesov pri udržaní jednotnej IT architektúry,“ dodáva Jan Kout.

Úspora je citeľná nielen z hľadiska finančného, ale aj ľudského kapitálu. V minulosti príprava kampaní naplno zamestnávala štyri osoby, ku ktorým sa priebežne pridávalo niekoľko analytikov. Dnes pracuje so systémom, ktorý pokrýva český i slovenský trh, päť kampaňových manažérov.

Pre túto chvíľu sa počet kampaní zdvojnásobil, ambície Home Credit sú však oveľa vyššie, očakáva až 200% nárast realizovaných kampaní.

Home Credit

Výzva

Společnost Home Credit využívala vlastní řešení pro řízení zákaznických kampaní, chyběl jí ale komplexnější nástroj, který by zastřešil a sjednotil procesy kolem kampaní. Cílem sjednocení bylo usnadnit řízení kampaní, automatizovat je, uspořit náklady na kampaň a integrovat do procesu všechny relevantní komunikační kanály.

Riešenie

SAS Campaign Management,
SAS® Marketing Automation

Výhody

Pozitívne zmeny vníma Home Credit hlavne v automatizácii plánovaných aj prebiehajúcich kampaní a cielenejšej a efektívnejšej komunikácii so zákazníkom. Lepšia diverzifikácia kampaní a vyťaženosť komunikačných kanálov prináša konkrétne výsledky - počet realizovaných kampaní sa zvýšil asi o 50 %, do budúcna ale spoločnosť očakáva viac ako  200 % nárast.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.