365.bank zvyšuje bezpečnosť internetového bankovníctva so systémom SAS

Banka zvolila riešenie SAS Fraud Management, ktoré si dokáže spravovať svojpomocne a vo veľkej miere funguje autonómne.

Riešenie umožňuje v reálnom čase podvody detegovať a takisto im predchádzať. Okrem toho pomáha optimalizovať bezpečnostné pravidlá a nájsť vhodnú rovnováhu medzi riadením rizík a zákazníckou skúsenosťou.

Spoločnosť používa tento produkt  •  SAS Fraud Management