Five students walking in discussion on Cary Academy campus


Študenti
a absolventi

 

Vyberte si svoju kariérnu cestu.

 

headshots of two SAS interns in discussion


SAS Internships & Fellowships

V rámci programu SAS Intern na Slovensku takmer každý rok prijímame mladé posily na pozíciu Junior Consultant Intern.

Ide o platenú stáž pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí takto získavajú praktické skúsenosti v oblasti biznis analytiky, čím zväčšujú svoje šance zamestnateľnosti po ukončení školy. Máte záujem stať sa členom SAS tímu a preukázať vaše znalosti SAS-u?

Pošlite nám svoj životopis

headshots of two SAS Academy participants in discussion


SAS Academy

Would you describe yourself as a self-motivator with an entrepreneurial spirit? A problem solver who isn’t afraid of a little competition because you’ve done your homework better than everyone else? And the kind of communicator who listens first and then makes things happen? If so, SAS Academy offers two excellent US-based training programs -- in either sales or technical enablement -- for recent graduates enthusiastic about transitioning into the real world of business.

Ťažko ste pracovali, aby ste sa dostali tam, kde ste teraz. Neváhajte ani chvíľu.

SAS je zamestnávateľ poskytujúci rovné príležitosti. Všetkých kvalifikovaných uchádzačov posudzujeme rovnako, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, náboženstvo, pohlavie, národnosť, prípadne telesné postihnutie, štatút chráneného veterána alebo inú zákonom chránená okolnosť. Viac v tomto dokumente: Rovné príležitosti v zamestnaní sú zákonom (PDF).
SAS poskytuje bezbariérové pracovisko a prijíma všetkých kvalifikovaných uchádzačov s rôznymi perspektívami a z rôzneho prostredia. Ak ste uchádzač zo Spojených štátov a ste telesne postihnutý občan alebo telesne postihnutý veterán, môžete požiadať o primeranú pomoc, ak nie ste schopní alebo nemôžete v plnom rozsahu použiť www.sas.com/careers. Napríklad, zavolajte na (919) 531-5441 alebo napíšte na CareersAccessibility@sas.com. Ďakujeme.

Back to Top