SAS employees sitting at table with laptops collaborating

Kariéra

SAS hľadá nových spolupracovníkov

 

Spokojní zamestnanci. Skvelá práca. To nie je náhoda.

Pretože odbúravame zbytočné rozptýlenia a pomáhame znižovať každodenný stres, naši zamestnanci sú spokojnejší, zdravší a viac hrdí na svoju prácu.

Jim Goodnight, CEO, SAS

SAS on-campus cafe located at Cary, NC headquarters


Život v SAS

Naša práca mení svet. A na spôsobe akým žijeme záleží - v práci aj mimo nej. Preto SAS zastáva zásadu komplexného odmeňovania, ktoré poskytuje finančné ohodnotenie i dobrý pocit.

Two SAS employees using laptop to collaborate on work


Práca, na ktorej záleží

Pozrite sa, ako zákazníci ako DSW, Orlando Magic a Volvo používajú SAS® Analytics na riešenie výziev, ktoré pred nimi stoja. A prečo sú naši zamestnanci tak hrdí na to, že sú ich partnermi.

Two grad students walking on campus at SAS Cary Academy


SAS Intern program

V rámci programu SAS Intern na Slovensku takmer každý rok prijímame mladé posily na pozíciu Junior Consultant Intern. Ide o platenú stáž pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí takto získavajú praktické skúsenosti v oblasti biznis analytiky, čím zväčšujú svoje šance zamestnateľnosti po ukončení školy. Máte záujem stať sa členom SAS tímu a preukázať vaše znalosti SAS-u? Pošlite nám svoj životopis.

V práci trávite 54% času, kedy ste hore. Využite ich čo najlepšie.

Have questions? Check out our FAQ
SAS je zamestnávateľ poskytujúci rovné príležitosti. Všetkých kvalifikovaných uchádzačov posudzujeme rovnako, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, náboženstvo, pohlavie, národnosť, prípadne telesné postihnutie, štatút chráneného veterána alebo inú zákonom chránená okolnosť. Viac v tomto dokumente: Rovné príležitosti v zamestnaní sú zákonom (PDF).
SAS poskytuje bezbariérové pracovisko a prijíma všetkých kvalifikovaných uchádzačov s rôznymi perspektívami a z rôzneho prostredia. Ak ste uchádzač zo Spojených štátov a ste telesne postihnutý občan alebo telesne postihnutý veterán, môžete požiadať o primeranú pomoc, ak nie ste schopní alebo nemôžete v plnom rozsahu použiť www.sas.com/careers. Napríklad, zavolajte na (919) 531-5441 alebo napíšte na CareersAccessibility@sas.com. Ďakujeme.

Back to Top