Akatemiaohjelma sillanrakentajana 

"SAS -osaamisesi arvostus ja kysyntä ei koskaan aiemmin ole ollut yhtä korkealla kuin nyt." - Jim Goodnight, SASin perustaja ja CEO.

SASin perustamisesta lähtien käytännönläheinen yhteistyö yliopistojen ja muiden korkeakoulujen kanssa on ollut meille sydämen asia. SAS auttaa eri tavoin oppilaitoksia ottamaan käyttöön uutta tekniikkaa ja menetelmiä sekä opetuksessa että tutkimuksessa. SAS-osaamisen kartuttaminen jo opintojen aikana parantaa vastavalmistuneen työllistymismahdollisuuksia oman alan mielenkiintoisiin tehtäviin.

Perinteisesti SASia on hyödynnetty tilastotieteiden opetuksessa ja -tutkimuksessa. Nykyään SASia käytetään suomalaisissa korkeakouluissa myös mm. taloustieteissä (markkinointi, laskentatoimi, rahoitus) matemaattis-luonnontieteissä (tilastotiede, tietojärjestelmätiede, vakuutus- ja finanssimatematiikka), bio- ja ympäristötieteissä (ekologia, perinnöllisyystiede, evoluutiobiologia), lääketieteissä (eläinlääketiede, biostatistiikka, lääketiede, terveystiede) ja valtiotieteissä (ekonometria, sosiologia).

Suomalaisista tiedeyliopistoista yli 93 prosenttia on solminut SAS- akatemiasopimuksen, joka mahdollistaa monipuolisen SAS -ohjelmistojen käytön opetuksessa ja tutkimuksessa sekä kattavien tukimateriaalien hyödyntämisen.