SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Argyle Conversations: Successful Marketing in the Digital Age

About this paper

The digital age has forever changed customer behavior and expectatations, and marketing have had to adjust accordingly. Jenna Fiorito, Vice President of Acquisition Marketing for Time Warner Cable, and Annette Green, VP of Communications, Content and Entertainment for SAS, discussed how marketing in the mobile wireless industry has changed in the last 20 years and how channels like social media can be used to best reach and engage with customers.

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 96 przedsiębiorstw z pierwszej setki listy 2017 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

Czy masz profil SAS? Kliknij, żeby wypełnić automatycznie Zaloguj się

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top