SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Use of JMP® for Optimizing a Custom Peptide Microarray to Identify Autoantibodies for Multiple Sclerosis

About this paper

Design of experiment (DOE) was utilized to optimize a peptide microarray to test autoantibodies in serum against various components of the myelin sheath. Incorporating the ideal assay conditions from a single DOE experiment versus multiple sequential experiments resulted in a reproducible serum assay with low variability, low nonspecific background, and a high level of distinction between multiple sclerosis (MS) and normal samples. A minimum set of peptides was found that achieved a sensitivity of 90 percent. Autoantibodies against each individual peptide were elevated in at least 35 percent of the individual MS patients tested.

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 96 przedsiębiorstw z pierwszej setki listy 2017 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

Czy masz profil SAS? Kliknij, żeby wypełnić automatycznie Zaloguj się

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top