SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Improving Utilities Collections Through Predictive Analytics

About this paper

Current trends justify utilities gaining every cash flow improvement option available, including setting a framework for the use of smart meter data to improve collections. By identifying and predicting the conditions when a customer may have trouble paying their bills and then developing plans for helping those customers using the tremendous data already present, utilities can create advanced, customized bill payment plans. This white paper describes how utilities can use predictive analytics to optimize their bad debt collections, with inherent business value that is quantifiable and often significant.

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 96 przedsiębiorstw z pierwszej setki listy 2017 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

Czy masz profil SAS? Kliknij, żeby wypełnić automatycznie Zaloguj się

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top