SAS | The Power to Know
Blue radiance
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Ewolucja analityki

Szanse i wyzwania związane z wykorzystaniem uczenia maszynowego w biznesie

Wprowadzenie

Obecnie od analityki oczekuje się przełożenia na wynik finansowy. Problem polega jednak na tym, że nie dla wszystkich firm biegłość w posługiwaniu się technologiami analitycznymi dostarcza przewag konkurencyjnych. Aby utrzymać przewagę rynkową, firmy muszą analizować dostępne dane coraz szybciej i w coraz szerszym zakresie.

Dlatego warto skorzystać z możliwości, jakie daje uczenie maszynowe. Rozwój technologiczny doprowadził do wzrostu zainteresowania zastosowaniem tej technologii jako elementu większej, bardziej kompleksowej strategii analitycznej. Choć włączenie nowoczesnych technik uczenia maszynowego do produkcyjnych infrastruktur przetwarzania danych nie jest łatwym zadaniem.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, w którym dokładnie omówiono nowoczesne zastosowania uczenia maszynowego, takie jak systemy rekomendacji, analiza strumieniowa, głębokie uczenie i kognitywne przetwarzanie danych. W raporcie opisano również doświadczenia dwóch firm, które skutecznie przezwyciężyły wyzwania organizacyjne i techniczne związane z wprowadzaniem uczenia maszynowego oraz rozpoczęły własną ewolucję analityczną.

O SAS

SAS Institute jest globalnym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania business intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta 83 000 firm i instytucji na całym świecie. Oprogramowanie SAS wspiera szerokie spektrum procesów biznesowych w obszarze marketingu i sprzedaży, zarządzania relacjami z klientem, wykrywania nadużyć, zarządzania ryzykiem, prognozowania popytu, zarządzania łańcuchem dostaw i wielu innych.

Czy masz profil SAS? Kliknij, żeby wypełnić automatycznie Zaloguj się

*
*
*
*
 
*
 
*
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002, nr 101, poz. 926 tj., ze zm.), że administratorem przekazywanych danych osobowych jest SAS Institute Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 27/31, 01-633 w Warszawie, Polska. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe udostępniane są odbiorcy danych - spółce SAS Institute Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mam świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich aktualizacji oraz wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie.
 
  Tak, chciałbym otrzymywać okazjonalne wiadomości od firmy SAS Institute Inc. oraz jej oddziałów o produktach, wydarzeniach, promocjach, szkoleniach, publikacjach i innych materiałach marketingowych. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami SAS odnośnie ochrony danych osobowych.
 
 

Back to Top