SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Big Data Meets Big Data Analytics

Three Key Technologies for Extracting Real-Time Business Value from the Big Data That Threatens to Overwhelm Traditional Computing Architectures

Twój profil SAS

Rejestruj się szybciej, zarządzaj swoimi subskrypacjami oraz uzyskaj dostęp ekskuzywnych materiałów. Utwórz profil

Back to Top