SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Analytic Strategies for the Customer-Centric Utility

Insights from a SAS-sponsored webinar with "Electric Light & Power" entitled The Customer-Centric Utility: Employing Analytic Strategies for Improving Outreach and Operations

About this paper

In the smart grid/smart meter era, data integration strategies that enable analytics and optimization can transform how utilities view customers and provide many opportunities to boost returns. But to achieve a customer-centric orientation, utilities must be able to: Find profitable growth opportunities. Optimize marketing communications. Maximize cross-business impact. Based on a SAS-sponsored webinar with Electric Light & Power, this paper can help utilities understand how to approach this fundamental change to their business.

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 96 przedsiębiorstw z pierwszej setki listy 2017 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

Czy masz profil SAS? Kliknij, żeby wypełnić automatycznie Zaloguj się

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top