Webinarium #3

Automatyzacja oceny wartości nieruchomości (AVM)

Dowiedz się jak zaawansowana analityka może pomóc w tym procesie od etapu zbierania i prztwarzania danych, do wdrażania modelu

Szczegóły webinarium

Wiarygodna i obiektywna ocena wartości nieruchomości, w tym na wypadek wystąpienia sprzedaży wymuszonej, nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji znaczących turbulencji na rynku. Analiza rynku nieruchomości to pojęcie, które nie jest zdefiniowane wprost w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego, pozostawia więc pewien margines swobody interpretacyjnej, w określonych regulacjami ramach.

Ponieważ oceny wartości nieruchomości nie musimy dokonywać na podstawie generującego koszty operatu szacunkowego (z pewnymi wyjątkami, gdzie jest on preferowany), możemy zatrudnić do tego celu analityka lub… zbudować automatyczne modele (AVM, ang. Automated Valuation Models), które będą dokonywały wyceny za nas.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniej klasy modeli, możliwe jest uwzględnienie czynników bezpośrednio lub pośrednio wpływających na wartość oceny (i wymienianych w rekomendacjach), w tym lokalnego charakteru rynku – ten czynnik możemy uwzględnić np. przez przypisanie do rekordów w bazie nieruchomości precyzyjnej informacji o lokalizacji (współrzędnych geograficznych), uzupełnionej o informacje dostępne w publicznych rejestrach (informacja o strefie płatnego parkowania, odległości do najbliższej stacji metra, liczbie przedszkoli w dzielnicy itp.), które potencjalnie można by traktować jako stymulanty (względnie destymulanty) wartości nieruchomości.

W trakcie:

  • Poruszymy tematykę automatycznego pozyskiwania danych (w tym automatycznego przetwarzania informacji o nieruchomości z wniosku kredytowego oraz automatycznego pozyskiwania dodatkowych danych z publicznych rejestrów)
  • Przedstawimy proces samej wyceny (automatyzacja modelowania)
  • Opiszemy kroki deploymentu modelu (automatyzacji wyceny nowych nieruchomości)
  • Oraz przykładowe raporty 

Czy masz profil SAS? Aby wypełnić automatycznie formularz, Sign In

*
*
*
*
 
 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest SAS Institute Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 27/31, 01-633 w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest organizacja wydarzeń i konferencji związana z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług. Przysługuje Ci prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności

*
 Podając dane w powyższym formularzu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w spotkaniu online i kontaktowania się ze mną w sprawie webinarium.
 
  Tak, wyrażam zgodę, aby otrzymywać okazjonalne wiadomości e-mail od SAS Institute Inc. i jej podmiotów powiązanych o produktach i usługach SAS. Rozumiem, że mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając link podany w wiadomościach e-mail.
 
 

Prowadzący


Przemysław Janicki

Principal Risk Solutions Consultant w zespole ryzyka, gdzie wspiera klientów SAS w ramach działań customer advisory w obszarze narzędzi dedykowanych wsparciu procesów zarządzania ryzykiem finansowym w obszarach takich jak Basel III/IV, ALM, IFRS 9 czy testy warunków skrajnych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia z zakresu metod wielowymiarowych analiz danych, metod optymalizacyjnych oraz data mining wraz z możliwościami ich potencjalnego zastosowania na rynkach finansowych. Jest członkiem PRMIA.