Webinarium on-demand

Monitoring ciągły, audyt ciągły i automatyczny krytycznych procesów biznesowych

Szczegóły webinarium

SEBASTIAN BURGEMEJSTER i PIOTR WELENC - eksperci od wielu lat aktywnie zaangażowani w działalność IIA Polska przedstawią nowe wyzwania stojące przed organizacjami w transformacji, reorganizacji i zmianie. Opowiedzą o tym jak transformacja cyfrowa przekłada się na realizację zadań Governance-Risk-Compliance oraz Audytu Wewnętrznego w oparciu o narzędzia ciągłego i automatycznego zapewnienia. Przedstawią jakiego rodzaju wartość dodana wynika z wdrożenia zintegrowanych narzędzi cyfrowej analizy danych dla różnych funkcji zapewniających. Opowiedzą o ryzykach związanych z procesem wdrożenia monitoringu ciągłego, audytu ciągłego i automatycznego. Wreszcie przedstawią dobre praktyki dla projektu wdrożenia narzędzi ciągłego i automatycznego zapewnienia. Spotkanie podsumowane zostanie odpowiedzą na pytanie: kto, co i kiedy powinien zrobić najpierw, aby wprowadzić audyt ciągły i monitoring automatyczny.

W trakcie webinarium

  • Nowe wyzwania stojące przed organizacjami w transformacji, reorganizacji i zmianie.
  • Transformacja cyfrowa a realizacja funkcji GRC i Audytu Wewnętrznego
  • Wartość dodana wdrożenia zintegrowanych narzędzi cyfrowej analizy danych
  • Ryzyka związane z procesem wdrożenia monitoringu ciągłego i audytu ciągłego.
  • Dobre praktyki dla projektu wdrożenia narzędzi ciągłego i automatycznego zapewnienia.

Czy masz profil SAS? Aby wypełnić automatycznie formularz, Sign In

*
*
*
*
 
 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest SAS Institute Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 27/31, 01-633 w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest organizacja wydarzeń i konferencji związana z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług. Przysługuje Ci prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności

*
 Podając dane w powyższym formularzu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w spotkaniu online i kontaktowania się ze mną w sprawie webinarium.
 
  Tak, wyrażam zgodę, aby otrzymywać okazjonalne wiadomości e-mail od SAS Institute Inc. i jej podmiotów powiązanych o produktach i usługach SAS. Rozumiem, że mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając link podany w wiadomościach e-mail.
 
 

Sebastian Burgemejster

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym, zewnętrznym, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami II linii zapewnienia w organizacji. Propagator idei zintegrowanego GRC, nowych technologii oraz intuicyjnego i zwinnego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji. Prezes (CEO) oraz wieloletni członek zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CISM, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, GRCP, GRCA, COSO, CSXF, ACE, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF, COBIT2019F oraz Advanced SOC for Service Organizations. Akredytowany trener ISACA (CISA, CISM, CRISC, CSX). Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i jakości w IT, doktorant. Doświadczony we wdrażaniu, konsultingu i audycie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością. Aktywny członek stowarzyszeń IIA, ISSA oraz ISACA. Członek Komitetu Technicznego PKN. Ostatnio zarządzający zintegrowanymi funkcjami GRC, zarządzania procesowego, jakością oraz controllingu operacyjnego. Obecnie zasiadający w Radzie Fundacji BuildingBlocks, Komitecie Audytu MSZ oraz rozwijający, jako Partner Zarządzający grupę firm doradczo-edukacyjnych. Właściciel marki (Akademia IT GRC), akredytowanego partnera ISACA do prowadzenia certyfikowanych szkoleń ISACA, jako ATO (Accredited Training Organisation).


Piotr Welenc

MBA, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., ISO22301 LA, ISO27001 LA, ISO20000 LA. Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. W latach 2009-2012 Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS i audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 6 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 3 lata w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego. Jest współautorem pierwszej „Strategii Zarządzania Narodowym Bankiem Polskim”. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych z ramienia NBP. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku jest prelegentem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów najpierw GINB, a następnie UKNF oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (Informatyka w zarządzaniu i finansach, praca naukowa w zakresie analizy systemowej audytu informatycznego organizacjach wirtualnych). Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Współpracownik PKF Polska S.A. Członek Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Certyfikowany compliance oficer. Współautor w Wolters Kluwer S.A. systemów IT do obsługi procesów GRC w spółkach giełdowych oraz oprogramowania wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR.