Webinarium on-demand

Uczenie maszynowe a interpretowalność modeli ryzyka w SAS Viya 

Szczegóły webinarium

Ponieważ stopień złożoności modeli klasy uczenia maszynowego (Machine Learning) w ostatnich latach znacząco wzrasta, coraz większym wyzwaniem staje się zagadnienie ich interpretowalności. 

W lepszym zrozumieniu zasady działania modelu typu „black box” mogą pomóc narzędzia dostępne w pakiecie SAS Visual Data Mining and Machine Learning, takie jak wykresy częściowej zależności (Partial Dependence) czy indywidualnych oczekiwań warunkowych (Individual Conditional Expectation), metody klasy LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanation) czy podejście oparte na wartości Shapley’a (Kernel SHAP).

Ponieważ techniki te są zasadniczo niezależne od klasy modelu, mogą istotnie wesprzeć analityków ryzyka w interpretacji wyników modeli uczenia maszynowego, w tym w ramach metodyki champion-challenger. 

W trakcie webinarium:

  • Podsumujemy obecne podejście urzędów nadzoru bankowego do modeli typu „black box” w zarządzaniu ryzykiem. 
  • Zaprezentujemy możliwości wizualnego narzędzia do modelowania SAS Model Studio. 
  • Na praktycznych przykładach omówimy techniki interpretowalności modeli dostępne na platformie SAS Viya

Czy masz profil SAS? Aby wypełnić automatycznie formularz, Sign In

*
*
*
*
 
 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest SAS Institute Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 27/31, 01-633 w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest organizacja wydarzeń i konferencji związana z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług. Przysługuje Ci prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności

*
 Podając dane w powyższym formularzu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w spotkaniu online i kontaktowania się ze mną w sprawie webinarium.
 
  Tak, wyrażam zgodę, aby otrzymywać okazjonalne wiadomości e-mail od SAS Institute Inc. i jej podmiotów powiązanych o produktach i usługach SAS. Rozumiem, że mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając link podany w wiadomościach e-mail.
 
 

Prowadzący


Przemysław Janicki

Principal Risk Solutions Consultant w zespole ryzyka, gdzie wspiera klientów SAS w ramach działań customer advisory w obszarze narzędzi dedykowanych wsparciu procesów zarządzania ryzykiem finansowym w obszarach takich jak Basel III/IV, ALM, IFRS 9 czy testy warunków skrajnych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia z zakresu metod wielowymiarowych analiz danych, metod optymalizacyjnych oraz data mining wraz z możliwościami ich potencjalnego zastosowania na rynkach finansowych. Jest członkiem PRMIA.