Bezpłatne webinaria

Wizualna analiza danych - nowości w ofercie SAS

Dowiedz się więcej na temat nowych narzędzi SAS do analizy danych i interaktywnego raportowania.

9 maja, godzina 10:00 - 11:00

SAS® Visual Analytics 8.1

Na platformie SAS® Viya

Prowadzący: Tomasz Rydzewski, SAS

16 maja, godzina 10:00 - 11:00

SAS® Visual Data Mining and Machine Learning

Na platformie SAS® Viya

Prowadzący: Mariusz Dzieciątko, SAS

Prowadzący


Tomasz Rydzewski, SAS

W SAS Institute specjalizuje się w eksploracji danych oraz dostarczaniu rozwiązań biznesowych wspomagających podejmowanie decyzji z wykorzystaniem SAS Visual Analytics. Student Informatyki na Wojskowej Akademii Technicznej.


Mariusz Dzieciątko, SAS

Doktor nauk technicznych, w SAS Polska pełni funkcję Business Solution Manager w Technology and Big Data Competency Center. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego na Politechnice Warszawskiej. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie technologii informacyjnych. Jego główne zainteresowania to text mining i metody optymalizacji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania informacji, wydobywania informacji, analiz sentymentu, klasyfikacji tekstu i grupowania, modelowania predykcyjnego, wizualizacji danych zdobyte podczas realizacji wielu projektów. Osobiście jest zwolennikiem edukacji domowej i prezesem Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie.

Kontakt


Agata Zawistowska, SAS Polska

agata.zawistowska@sas.com