Zarządzanie efektywnością

Zarządzanie to nie tylko administracja, ale przede wszystkim usprawnianie

Kontrola kosztów bez uszczerbku dla wzrostu

Powszechnym, prostym zadaniem jest wykonanie okresowych celów (kwartalnych, rocznych), natomiast prawdziwym wyzwaniem jest ich realizacja bez negatywnego wpływu na trend wzrostowy.

Zrozumienie co kreuje koszty i wartość

Bez tej wiedzy, menedżerowie nie są w stanie właściwie alokować zasobów i wprowadzać usprawnień. W najlepszym wypadku skutkiem będą nieoptymalne wyniki, w najgorszym nieświadoma i nieodwracalna utrata wartości.

Poprawa konkurencyjności

Organizacje, które potrafią zidentyfikować szanse i zagrożenia oraz lepiej niż konkurenci zrozumieć powiązania, aktualizować na bieżąco i konsekwentnie wdrażać strategie, odnoszą sukces.

Identyfikacja i reakcja na zagrożenia oraz szanse

Skoncentrowanie uwagi na trzech istotnych filarach - ludziach, zyskach i środowisku kreuje wzrost wartości marki poprzez innowacje, poprawia wewnętrzną efektywność i odpowiedzialność, zwiększa lojalność klientów, pracowników i innych interesariuszy.

Jak SAS® może pomóc

  • Uzyskaj przejrzysty wgląd w stan faktyczny. Zapewnij jakość danych, trafność i transparentność podejmowanych działań.
  • Zarządzaj i dopasowuj zasoby (ludzi, kapitał, technologie) do strategii. Zrozum jak przepływają koszty i kreowana jest wartość w organizacji, co ją napędza, a co powoduje odchylenia.
  • Zwiększ zakres planowania i zoptymalizuj wartość. Wskaż, które KPI kreują strategię, prognozuj i przewiduj dokładnie przyszłe wyniki, optymalizuj zasoby i aktywności dla maksymalizowania wartości.
  • Ucz się, współdziel, kodyfikuj i adaptuj. Zrozum, dlaczego pewne podejścia prowadzą do sukcesu, a inne przynoszą porażkę, szybko i konsekwentnie aktualizuj i komunikuj strategiczne zmiany w celu poprawy skuteczności.
  • Rozwijaj i wdrażaj innowacje. Symuluj i planuj wariantowo na bazie faktów zamiast intuicji, wykaż, które opcje dostarczają najlepszą relację wyników do ryzyka.

Powiązane produkty i rozwiązania

Rekomendowane zasoby


Stay up-to-date on the what the industry's big data experts are talking about.


Find out how you can measure, track and improve performance more effectively.


Get the latest news, views and insights on analytics.