SAS® Field Quality Analytics

Zwiększaj satysfakcję klientów dzięki lepszej analizie zgłoszeń reklamacyjnych

SAS® Field Quality Analytics integruje dane dotyczące zgłoszeń reklamacyjnych z danymi dotyczącymi produktu, procesów produkcyjnych i logistyki. Zaawansowana analityka umożliwia wczesne i trafne wykrywanie przyczyn braków jakościowych, a dzięki temu natychmiastowe ich usuwanie. Wpływa to pozytywnie na procesy jakkościowe, obniża koszty napraw gwarancyjnych oraz poprawia reputację marki.

Korzyści

Wczesne wykrywanie problemów jakościowych

SAS® Field Quality Analytics umożliwia wczesne wykrywanie powtarzalnych problemów jakościowych, które dotąd były dostrzegane późno lub wcale. Szybka identyfikacja braków jakościowych przekłada się na realne oszczędności: uniknięcie kosztów kolejnych napraw oraz wyższą retencję klientów.

Wnikliwa i celna identyfikacja przyczyn reklamacji

Duża część powtarzalnych problemów jakościowych ma swoje przyczyny w błędach procesowych i proceduralnych. SAS® Field Quality Analytics pomaga identyfikować takie kombinacje zmiennych procesowych, które determinują powstanie reklamacji. Dzięki temu organizacja może reagować na przyczyny, a nie skutki problemów.

Analityczna priorytetyzacja problemów

SA®S Field Quality Analytics przedstawia problemy reklamacyjne w różnorodnych perspektywach, na przykład zestawiając koszty i zyski wynikające z wprowadzania zmian z brakiem jakiegokolwiek działania. To pozwala nakreślić optymalny plan działania i zestawić potencjalne koszty i korzyści.

Screenshoty

Funkcjonalności

  • Pełna integracja danych z wielu źródeł
  • Dedykowane, statystyczne modele predykcyjne dla obszaru reklamacji i gwarancji
  • Uwzględnienie narzędzi analizy tekstu
  • Doskonałe możliwości raportowe

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top