SAS® Production Quality Analytics

Nowe spojrzenie na jakość – w przekroju całej organizacji lub czasie życia produktu - holistyczne, analityczne i predykcyjne

Dzięki zaawansowanej analityce i możliwościom raportowym, SAS® Production Quality Analytics pomaga uzyskiwać całościowy obraz poziomu jakości w organizacji. Dzięki integracji wszystkich istotnych danych i poddaniu ich analizie statystycznej SAS pozwala uzyskać obiektywny wgląd w rozbudowane procesy operacyjne, wskazując na problemy jakościowe i ich przyczyny.

Korzyści

Całościowy obraz jakości procesów w organizacji

Technologia SAS umożliwia gromadzenie, integrację, czyszczenie i udostępnianie dowolnie dużych wolumenów danych. Możliwości analityczne dają obiektywny wgląd w jakość procesów wytwórczych, operacyjnych i biurowych.

Redukcja kosztów utrzymania jakości

Dzięki statystycznej analizie wskaźników jakościowych, SAS umożliwia pełniejszy i dokładniejszy wgląd w źródła problemów jakościowych, a tym samym redukcję kosztów potrzebnych na ich usuwanie.

Szybsza identyfikacja wyzwań jakościowych

Ciągły i pełny wgląd we wskaźniki jakościowe umożliwia lepszą kontrolę procesów. Analizy predykcyjne i system alertowania pozwalają szybko diagnozować problemy wewnątrz organizacji i proaktywnie je rozwiązywać, zanim staną się problemami klientów.

Screenshoty

Funkcjonalności

  • Jeden spójny model dla procesów jakościowych w całej organizacji
  • Automatyczne monitorowanie i alertowanie
  • Analityka predykcyjna
  • Statystka opisowa w analityce jakości
  • Wizualne raportowanie i analiza KPIChcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top