SAS® Inventory Optimization

Zarządzaj stanami magazynowymi. W pełni realizuj popyt i redukuj koszty magazynowania.

SAS® Inventory Optimization to pakiet narzędzi analitycznych, umożliwiający optymalizację stanów magazynowych w ramach rozbudowanej sieci logistycznej. SAS® Inventory Optimization może zarządzać stanami magazynowymi dla tysięcy lub milionów SKU, na wielu poziomach łańcucha dostaw. Jednocześnie, przy uwzględnieniu reguł biznesowych i logistycznych, optymalizuje zamówienia i wysyłki.

W chwili obecnej 100% realizacji i 0% zwrotów to realne cele.

Gary Keathley
Custom Pak Materials Manager
Alcon

Korzyści

Redukcja poziomu zapasów i kosztów logistycznych

SAS® Inventory Optimization kalkuluje optymalny poziom zapasów i reguły uzupełnień, bazując na założonych czasach dostawy, kosztach oraz wymaganym poziomie dostępności. Każdy produkt jest magazynowany w odpowiedniej ilości, zgodnie z indywidualną specyfiką popytu.

Proaktywna praca planistów

Planiści mogą w aktywny sposób planować zapasy, definiując odpowiednie reguły zaopatrzeniowe i otrzymując optymalne rekomendacje, zamiast reaktywnie odpowiadać na nieoczekiwane problemy. Możliwość analizy scenariuszowej umożliwia wybór optymalnej polityki zaopatrzeniowej dla każdego segmentu produktów.

Wsparcie procesów wielostopniowej dystrybucji towaru

SAS® Inventory Optimization pozwala optymalizować poziomy dostaw w ramach rozbudowanej sieci logistycznej. Analizy wrażliwości i modelowanie scenariuszowe pozwalają budować optymalne plany zaopatrzenia.

Integracja wszystkich istotnych danych logistycznych w jednym narzędziu

SAS umożliwia zbieranie, czyszczenie i standaryzację danych logistycznych pochodzących z dowolnych źródeł: systemów transakcyjnych poszczególnych spółek, systemów dostawców, odbiorców i firm transportowych. Wszystkie te dane mogą zostać wykorzystane do optymalizacji planów logistycznych.

Screenshoty

Funkcjonalności

  • Integracja i wykorzystanie dowolnych danych logistycznych
  • Statystyczna optymalizacja zatowarowania w sieci logistycznej
  • Planowanie optymalnego poziomu zamówień u dostawców
  • Zarządzanie informacją i raportowanie w łańcuchu dostaw

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top