SAS Forecast Analyst Workbench | SAS

SAS® Forecast Analyst Workbench

Maksymalizuj przychody ze sprzedaży, redukuj koszty logistyczne

 SAS Forecast Analyst Workbench umożliwia tworzenie zaawansowanych analityczne, wielopoziomowych prognoz sprzedaży, jak również wsparcie informatyczne całego procesu planowania operacyjnego (Sales & Operations Planning).

Narzędzia prognostyczne SAS łączą siłę zaawansowanej analityki, automatyzacji i pracy grupowej (workflow), umożliwiając tworzenie dokładnych i wiarygodnych planów działalności przedsiębiorstw o dowolnej skali.

Jesteśmy w stanie prognozować popyt dla całej hierarchii klientów, a przy tym uwzględniać wpływ promocji i innych zdarzeń w modelach statystycznych.

Marcel Baumgartner
Head of Global Demand Planning Performance and Statistical Forecasting
Nestlé

Korzyści

Wyższa jakość prognoz w ramach całej hierarchii produktów

Unikalny silnik prognostyczny SAS zawiera kompletny zestaw modeli prognostycznych, które są automatycznie dopasowywane do charakterystyki danych. Prognozowanie odbywa się w dowolnych hierarchiach, z uwzględnieniem wszystkich istotnych zmiennych opisujących i reguł biznesowych.

Redukcja stanów magazynowych i braków produktowych

Prognozy SAS zostają osadzone w realiach konkretnego biznesu i są wykorzystywane do optymalizacji stanów magazynowych w całej sieci logistycznej. Oznacza to zmniejszenie zapasów, przy utrzymaniu dostępności i redukcji braków.

Wyższa efektywność procesu planowania

Możliwość korygowania prognozy statystycznej z uwzględnieniem wiedzy eksperckiej i planowanych działań operacyjnych. Praca grupowa w procesie tworzenia i zatwierdzania planów. Analizy scenariuszowe, umożliwiające podejmowanie taktycznych decyzji biznesowych.

Lepsze wyniki dzięki szybciej generowanym prognozom

Im krótszy czas od stworzenia pierwszej prognozy do jej wykonania, tym bardziej dokładne efekty. Zintegrowany pakiet prognozowania oznacza, że dane płynnie przepływają pomiędzy aplikacjami i użytkownikami, ułatwiając współpracę i czyniąc ją efektywniejszą. Zaawansowana wizualizacja i eksploracja danych zwiększa możliwość szybszego odkrycia zależności w ogromnych zbiorach danych oraz znalezienia odpowiedzi na złożone pytania.

Screenshoty

Funkcjonalności

  • Rozbudowane repozytorium zawierające predefiniowane modele prognostyczne
  • Automatyczny wybór optymalnego modelu prognostycznego
  • Możliwość samodzielnego opisu szeregów czasowych, w tym nanoszenia zdarzeń biznesowych
  • Analityka i planowanie scenariuszowe (what-if)

  • Praca grupowa przy zatwierdzaniu planów
  • Monitorowanie i raportowanie wykonania planów
  • Prognozowanie popytu na nowe produkty

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top