SAS® Asset Performance Analytics

Maksymalizuj dostępność maszyn i urządzeń. Zwiększaj zysk i bezpieczeństwo.

SAS® Asset Performance Analytics wykorzystuje zaawansowaną analitykę do lepszego przewidywania awarii i przestojów, a tym samym pozwala efektywnie ich unikać. Dane procesowe generowane przez maszyny i urządzenia są poddawane analizie predykcyjnej, a efektem jest optymalny plan przeglądów i napraw prewencyjnych. Zwiększają się poziom dostępności i efektywność, a zmniejszają koszty utrzymania ruchu oraz reklamacji wyrobów gotowych.

Korzyści

Redukcja czasu przestojów

Ciągłe monitorowanie maszyn pozwala analizować sygnały poprzedzające awarie, a tym samym alertować użytkowników zanim awaria nastąpi. Przyczynia się to do zwiększenia dostępności i efektywności maszyn (OEE).

Redukcja nieplanowanych napraw

Analityka predykcyjna umożliwia ustalanie optymalnych planów przeglądów i napraw. Działania prewencyjne są bardziej efektywne kosztowo, a wymiana komponentów jest dokonywana według harmonogramu, a nie w momencie awarii.

Zwiększona dostępność i wizualizacja danych

SAS umożliwia zbieranie, integrację i spójną wizualizację danych masowych z systemów MES, ERP, CMMS, EAM i innych. Dzięki temu analiza i raportowanie danych są prostsze i bardziej efektywne.

Statystyczna analiza przyczyn awarii

Wyrafinowane narzędzia analityczne umożliwiają inżynierom dogłębną i wielowątkową analizę przyczyn awarii oraz przestojów maszyn i urządzeń. Umożliwia to proaktywne wprowadzanie usprawnień w procesach produkcyjnych, serwisowych i w obszarze utrzymania ruchu.

Screenshoty

Funkcjonalności

  • Jeden spójny model w obszarze utrzymania ruchu dla całej organizacji
  • Automatyczne monitorowanie i alertowanie
  • Analityka predykcyjna
  • Statystka opisowa w analityce utrzymania ruchu
  • Wizualne raportowanie i analiza KPI
  • Wsparcie układania harmonogramów napraw i wymian części


Technical Information

Looking for information on how to buy?

Need additional information? Get details on solutions, licensing, deployment and more.

Ready to get started? Take the next step toward getting more value from your data.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top