SAS® Asset Performance Analytics

Maksymalizuj dostępność maszyn i urządzeń. Zwiększaj zysk i bezpieczeństwo.

SAS® Asset Performance Analytics wykorzystuje zaawansowaną analitykę do lepszego przewidywania awarii i przestojów, a tym samym pozwala efektywnie ich unikać. Dane procesowe generowane przez maszyny i urządzenia są poddawane analizie predykcyjnej, a efektem jest optymalny plan przeglądów i napraw prewencyjnych. Zwiększają się poziom dostępności i efektywność, a zmniejszają koszty utrzymania ruchu oraz reklamacji wyrobów gotowych.

Korzyści

Redukcja czasu przestojów

Ciągłe monitorowanie maszyn pozwala analizować sygnały poprzedzające awarie, a tym samym alertować użytkowników zanim awaria nastąpi. Przyczynia się to do zwiększenia dostępności i efektywności maszyn (OEE).

Redukcja nieplanowanych napraw

Analityka predykcyjna umożliwia ustalanie optymalnych planów przeglądów i napraw. Działania prewencyjne są bardziej efektywne kosztowo, a wymiana komponentów jest dokonywana według harmonogramu, a nie w momencie awarii.

Zwiększona dostępność i wizualizacja danych

SAS umożliwia zbieranie, integrację i spójną wizualizację danych masowych z systemów MES, ERP, CMMS, EAM i innych. Dzięki temu analiza i raportowanie danych są prostsze i bardziej efektywne.

Statystyczna analiza przyczyn awarii

Wyrafinowane narzędzia analityczne umożliwiają inżynierom dogłębną i wielowątkową analizę przyczyn awarii oraz przestojów maszyn i urządzeń. Umożliwia to proaktywne wprowadzanie usprawnień w procesach produkcyjnych, serwisowych i w obszarze utrzymania ruchu.

Screenshoty

Funkcjonalności

  • Jeden spójny model w obszarze utrzymania ruchu dla całej organizacji
  • Automatyczne monitorowanie i alertowanie
  • Analityka predykcyjna
  • Statystka opisowa w analityce utrzymania ruchu
  • Wizualne raportowanie i analiza KPI
  • Wsparcie układania harmonogramów napraw i wymian części


Technical Information

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top