Zarządzanie łańcuchem dostaw | SAS

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Poprawa jakości, satysfakcji klientów oraz rentowności

Rozwiązania z rodziny SAS Supply Chain Intelligence dają organizacjom istotną przewagę konkurencyjną. Dzięki unikatowej możliwości szybkiego przekształcenia danych w wiedzę, organizacje uzyskują wgląd we wzorce popytowe klientów, sieć zaopatrzenia, wymagany poziom obsługi czy efektywność działań operacyjnych.

 

SAS jest centralnym elementem spajającym strategię zarządzania łańcuchem dostaw.

Gary Keathley
Custom Pak Materials Manager
Alcon

SAS daje możliwość powiązania danych z różnych źródeł, np. systemów transakcyjnych, celem stworzenia środowiska do prowadzenia całościowych analiz i raportowania, tym samym lepiej spełniając oczekiwania użytkowników biznesowych. W rezultacie poprawiona zostaje wydajność oraz efektywność wykorzystania całego łańcucha dostaw, rentowność i poziom satysfakcji klientów.

Komponenty SAS® Supply Chain Intelligence

SAS® Forecast Analyst Workbench

Rozwiązanie to pozawala planować przyszłe działania marketingowe i handlowe oraz prowadzić analizę scenariuszową wpływu przyjętych strategii w zakresie inwestycji marketingowych odnoszących się do portfolio produktowego, celem maksymalizacji zysku.

SAS® Field Quality Analytics

Integracja danych gwarancyjnych z informacją o kluczowych klientach, produktach oraz produkcji, z uwzględnieniem podziału geograficznego i wykorzystanie tej wiedzy do szybszego podejmowania decyzji. W rezultacie obniżone zostają koszty gwarancji.

SAS® Production Quality Analytics

Całościowe spojrzenie na procesy produkcyjne, pozwalające proaktywnie zaadresować potencjalne problemy jakościowe oraz wydajnościowe.

SAS® Asset Performance Analytics

Poprawa czasu dostępności urządzeń oraz kluczowego wyposażenia, a także redukcja liczby nieplanowanych przeglądów, które w rezultacie przynoszą wzrost produktywności oraz redukcję kosztów operacyjnych.

SAS® Inventory Optimization Workbench

Redukcja poziomu zapasów oraz kosztów składowania i wysyłki, przy jednoczesnym utrzymaniu, a często podniesieniu poziomu dostępności zapasów.

Klienci i analitycy rynku o SAS

Wistron

"With help from SAS, Wistron effortlessly deals with the complex management issues that arise from our successful and growing business."

Zobacz referencję

Lenovo

"SAS has allowed us to get a definition of quality from the view of the customer.”

Zobacz referencję

Nestlé

"We’re now able to drill down through customer hierarchies and do things such as integrate the impact of promotions and special offers into the statistical models."

Zobacz referencję

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top