Backgrounds 84A1005
Service Parts Optimization

SAS® Service Parts Optimization

Kompleksowe prognozowanie popytu oraz optymalizacja zapasów

Rozwiązanie SAS® Service Parts Optimization pozwala firmom, świadczącym usługi serwisowe, prognozować popyt na części zamienne oraz optymalizować ich zapasy, co zapewnia uzyskanie odpowiednich poziomów magazynowych oraz optymalnego czasu odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie.

Korzyści

Eliminowanie zjawiska niewystarczających lub nadmiernych zapasów dzięki precyzyjnym prognozom

SAS® Service Parts Optimization zapewnia elastyczność i automatyzację procesu prognozowania nisko rotującego popytu na części zamienne, co pozwala na prognozę popytu krótko i długookresowego, jak również popytu końca cyklu.

Dział analiz może precyzyjnie określić wymaganą liczbę części zamiennych potrzebnych w każdym magazynie. Dzięki temu rzadziej mamy do czynienia z niedomiarem lub nadmiarem stanu magazynowego. Klienci są bardziej zadowoleni przy jednoczesnym zmniejszeniu naszych kosztów magazynowych.

 

Osiągnięcie założonego poziomu obsługi klienta

Korzystając z SAS® Service Parts Optimization możesz włączyć miary poziomu obsługi klienta do polityki odnawiania stanów magazynowych jako jej kluczowe wskaźniki.

Optymalizacja polityki odnawiania zapasów magazynowych oraz wielkości zamówień

Rozwiązanie pozwala wyliczyć optymalne poziomy zatowarowania oraz polityki odnawiania zasobów, uwzględniając ograniczenia zdefiniowane przez użytkownika dla czasu realizacji, kosztów czy docelowego poziomu usług.

W ten sposób ograniczane są koszty, gdyż odpowiednia ilość wymaganego towaru zawsze znajduje się w odpowiednim magazynie.

Rozwój kompleksowej strategii zarządzania częściami zamiennymi

Oferowane rozwiązanie współdziała z istniejącymi już systemami w zbieraniu oraz analizowaniu wszelkich danych dotyczących części zamiennych krążących w całej firmie.

Wynikiem tego jest: kompletna i dokładna podstawa/baza do tworzenia strategii zarządzania częściami zamiennymi, które pozwolą zminimalizować koszty i poprawić wydajność.

Screenshoty

backgrounds NYC 84A3863 office

Funkcjonalności

Service Parts Optimization
  • Efektywne zarządzanie danymi
  • Precyzyjne prognozy na każdym poziomie szczegółowości
  • Wielopoziomowa optymalizacja stanów magazynowych
  • Przepływ informacji w ramach łańcucha usług

Informacje techniczne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top