SAS® Risk Modeling Workbench

Zaufane środowisko stress-testowe odpowiadające regulacjom zewnętrznym oraz wymaganiom zarządczym

Niższe koszty oraz redukcja ryzyka operacyjnego związanego z rozwojem modeli analitycznych. SAS dostarcza scentralizowane i ustrukturyzowane środowisko, które usprawnia rozwój wszystkich typów modeli wykorzystywanych w procesie stress-testów.

Korzyści

Szybszy i ustrukturyzowany rozwój modeli.

SAS dostarcza wspólne i scentralizowane środowisko służące do usprawnienia procesu rozwoju modeli oraz niweluje wyzwanie, jakim jest integracja niezależnych i niezintegrowanych środowisk. Analitycy są w stanie szybko stworzyć różne rodzaje modeli potrzebnych do stress-testów, a następnie wizualizować w sposób interaktywny uzyskane rezultaty. Rozwiązanie SAS pozwala łączyć modele przychodów (PPNR/NII) z modelami szacującymi straty – co jest niezbędne do stworzenia kompletnego planu działania dla instytucji.

Rozwijanie lepszych modeli stress-testowych.

Najnowocześniejsza technologia przetwarzania w pamięci operacyjnej (in-memory) zapewnia silne podstawy do stworzenia całościowego i bardzo efektywnego rozwiązania, które dodatkowo zawiera narzędzia i funkcjonalności statystyczne, których można użyć do tworzenia standardowych modeli stress-testowych, takich jak metoda proporcjonalnego hazardu lub metody oparte na regresji. Rozwiązanie SAS jest elastyczne i umożliwia nie tylko tworzenie modeli analitycznych, ale również wskazywanie zależności pomiędzy modelami.

Wizualizacja zależności modeli.

Graficzny interfejs użytkownika umożliwia rozwój oraz tworzenie modeli analitycznych. Zależności pomiędzy grupami modeli oraz związki pomiędzy źródłami danych są przedstawiane w sposób graficzny, wizualnie przejrzysty oraz prosty do interpretacji.

Zapewnienie większej przejrzystości.

Kompletna integracja z innymi elementami związanymi z uruchomieniem modelu oraz procesem stress-testów zapewnia większą przejrzystość.

Screenshoty

Funkcjonalności

SAS Risk Modeling Workbench screenshot on desktop monitor
  • Otwarte oraz elastyczne środowisko rozwoju modeli analitycznych. Ułatwia tworzenie wszystkich typów modeli potrzebnych do stress-testów.
  • Graficzny interfejs użytkownika. Umożliwia rozwój różnych modeli potrzebnych do stress-testów oraz graficznie przedstawienie zależności pomiędzy nimi.
  • Pełna integracja z rozwiązaniem SAS Stress Testing. Integracja z innymi podzespołami związanymi z tworzeniem modelu oraz uruchamianiem procesu.

 Informacje techniczne

Looking for information on how to buy?

Need additional information? Get details on solutions, licensing, deployment and more.

Ready to get started? Take the next step toward getting more value from your data.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top