Backgrounds 84A1005
SAS Risk Dimensions shown on desktop monitor

SAS® Risk Dimensions®

Zaawansowany silnik ryzyka umożliwiający elastyczną konfigurację modeli i analizę czynników ryzyka

SAS® Risk Dimensions to zaawansowany silnik ryzyka, który umożliwia przeprowadzenie szerokiej gamy analiz ryzyka, jak również dostarcza doskonały interfejs użytkownika dla zaawansowanych analityków szukających narzędzia do budowy i konfiguracji własnych modeli oraz tworzenia analiz na potrzeby szacowania ekspozycji na ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, analizy aktywów i pasywów oraz agregacji ryzyka na poziomie całej instytucji.

Korzyści

Pozyskaj, analizuj i agreguj dane z każdego źródła

Zintegrowane i wspólne środowisko zarządzania danymi pozwala na dostęp oraz agregację danych i wyników z wielu niezależnych źródeł, bez względu na typ danych źródłowych, poziom ich granulacji, czy też schemat architektury docelowej.

Konfiguruj modele i buduj własne analizy ryzyka

Elastyczne podejście do budowy modeli pozwala na konfigurowanie wszystkich niezbędnych elementów procesu, w tym definicji czynników ryzyka, przygotowania dopasowanych do potrzeb instytucji metod wyceny, modeli generowania oraz analizy przepływów pieniężnych, jak również budowy własnych zaawansowanych analiz (np.: zbudowanych wewnętrznie modeli portfelowego ryzyka kredytowego CVaR).

Precyzyjna ocena portfela i analiza dowolnego zestawu instrumentu finansowego

Silnik ryzyka SAS dostarcza użytkownikowi szereg wbudowanych funkcjonalności analitycznych, co umożliwia, usprawnia i zasadniczo skraca proces precyzyjnej wyceny portfela i przeprowadzania analiz na dowolnym zestawie instrumentów finansowych (księga, portfel, poziom pojedynczej transakcji).

Silnik pozwala na pozyskanie szerokiej wiedzy odnośnie optymalnych sposobów alokacji kapitału w zależności od obranego poziomu apetytu na ryzyko względem oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji

Interfejs silnika ryzyka SAS Risk Dimensions jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem JMP®, które pozwala na interaktywną eksplorację i zaawansowane metody statystycznej analizy danych rynkowych i rezultatów modeli przygotowanych i analizowanych w środowisku Risk Dimensions. Dane wejściowe i wyniki mogą być również interaktywnie analizowane z perspektywy SAS Visual Analytics.

Screenshoty

Office background 2

Funkcjonalności

SAS Risk Dimensions shown on desktop monitor
  • Zaawansowane i interaktywne analizy ryzyka
  • Zarządzanie portfelem oraz analiza ryzyka rynkowego
  • Zaawansowana konfiguracja analiz i projektów analizy ryzyka
  • Dynamiczna agregacja ryzyka w portfelach przy wykorzystaniu rozwiązania SAS High-Performance Risk
  • Edytor analiz użytkownika
  • Analiza mierników ryzyka
  • Zaawansowane modelowanie, szacowanie i symulowanie czynników ryzyka
  • Dynamiczna analiza testów warunków skrajnych (stress-testing) oraz analiza scenariuszowa przy użyciu SAS High-Performance Risk

Informacje techniczne

Rekomendowane zasoby


Get the latest news and views on risk management.


Chartis names SAS a leader in its Enterprise Stress Testing Systems: Market Update 2017.


Chartis names SAS a leader in its RiskTech Quadrant for Credit Risk Solutions 2018.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top