SAS Marketing Optimization shown on desktop monitor

SAS® Marketing Optimization

Wyznaczaj priorytety. Maksymalizuj zyski. Zmierzaj bezpośrednio do celu.

Wykorzystaj każdą interakcję z klientem. Dostarczaj najlepszą ofertę w w najlepiej dobranym momencie. Dowiedz się, jak zmiany w ograniczeniach biznesowych wpłyną na wyniki. Jedynie SAS zapewnia kompleksową optymalizację procesów marketingowych dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym. Zredukujesz koszty, osiągniesz wyższy zwrot z inwestycji i pozyskasz bardziej rentownych klientów.

backgrounds NYC 84A3864

Funkcjonalności

SAS Marketing Optimization shown on laptop
  • Niezawodna formuła optymalizacyjna. Przewiduj wpływ ograniczeń przy pomocy prawdziwej optymalizacji matematycznej.
  • Użyteczność. Intuicyjny interfejs zapewnia marketerom dostęp do potężnego narzędzia optymalizacyjnego.
  • Analiza scenariuszy. Przetestuj szereg scenariuszy w oparciu o różne ograniczenia i cele.
  • Wysokowydajny silnik optymalizacyjny. Przeprowadzaj szczegółowe modelowanie, selekcje i analizy potencjalnych scenariuszy z wykorzystaniem wszystkich danych, nie tylko próbek, w ułamku sekundy.
Scotiabank logo
By using SAS, we're getting an ROI in excess of 100% – a significant return for the cost of the solution. The way we're able to integrate the software within our overall campaign and customer contact strategy is giving us a significant edge over our competitors.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top