Backgrounds 84A1005
IT Resource Managment Hero Right

SAS® IT Resource Management

Zoptymalizuj zasoby i efektywność IT w organizacji

SAS® IT Resource Management pozwala analizować, monitorować i przewidywać wykorzystanie i wydajność infrastruktury IT poprzez zapewnienie organizacji kompleksowego obrazu usług i zasobów IT. Rozwiązanie umożliwia dostarczenie informacji o wydajności zasobów w sprawny, efektywny kosztowo sposób, prezentując mierzalną wartość biznesową.

Korzyści

Uporządkuj relacje biznesu i IT poprzez podejmowanie lepszych decyzji

SAS IT Resource Management tworzy kompleksową wydajną bazę danych, wzbogaconą o statystyki i podsumowania w zdefiniowanych okresach czasu, umożliwiającą analizy i raportowanie. Pozwala w ten sposób na udzielenie odpowiedzi o obecnych i prognozowanych zasobach i wydajnościach, wskazując jak IT jest powiązane z poszczególnymi jednostkami biznesowymi.

Planuj zapotrzebowanie na infrastrukturę IT i redukuj ryzyko

SAS IT Resource Management pomaga przewidywać przypadki wyczerpania zasobów, umożliwiając planowanie zmian wymagań biznesowych. Szybkie raportowanie wykorzystania zasobów IT pomaga zidentyfikować niewykorzystane zasoby i stanowi wkład do konsolidacji i wirtualizacji posiadanej infrastruktury.

Zredukuj koszty IT poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów

Opierając się na danych w zarządzaniu infrastrukturą IT, SAS IT Resource Management dostarcza informacje o utylizacji, dostępności wydajności, co jest niezbędne do prognozowania zapotrzebowania na zasoby IT. SAS IT Resource Management pozwala identyfikować wąskie gardła i adresować niską jakość otrzymywanych usług, co pomaga zredukować zatrudnienie, wykorzystywane powierzchnie, hardware i w rezultacie koszty IT.

Monitoruj i zarządzaj wszystkimi zasobami oraz usługami IT

SAS IT Resource Management jest zaprojektowany do gromadzenia i konsolidacji danych o zasobach dostępnych w ramach posiadanej infrastruktury technicznej. Technologia systematyzuje, standaryzuje, transformuje i agreguje dane o wydajności z praktycznie wszystkich źródeł dla analizy i raportowania. SAS IT Resource Management dostarcza raporty, identyfikuje statyczne zależności za pomocą przeglądarkowego systemu zarządzania i raportowania.

Screenshoty

Office background 2

Funkcjonalności

IT Resource Management Hero Left
  • Interaktywne zintegrowane środowisko
  • Dostęp i interpretacja danych o wydajności IT w organizacji
  • Elastyczne i otwarte data mart
  • Gromadzenie i porządkowanie danych
  • Raportowanie i analizy

Informacje techniczne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top