Backgrounds 84A1005
SAS Merchandise Planning technology shown on laptop screen

SAS® Integrated Merchandise Planning

Wszystko, czego potrzebujesz, żeby trafnie przewidzieć popyt i stworzyć zintegrowany plan.

Możliwość szybkiej reakcji na zmiany popytu w celu stałego zwiększania satysfakcji klienta we wszystkich kanałach sprzedaży. Dostarczamy optymalizację, planowanie i analitykę obejmującą działalność całej firmy do poziomu poszczególnego sklepu. Możesz uzgadniać plany posługując się metodami „od góry do dołu”, „od dołu do góry” czy „ze środka na zewnątrz”, aby być pewnym, że plany finansowe są zintegrowane z planowaniem asortymentowym. Dostarczamy najbardziej obszerny w branży zestaw narzędzi planistycznych, wsparty wysokowydajnym silnikiem prognostycznym po to, abyś mógł osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

 

Our financial results are being impacted by SAS because SAS allows us to make decisions more quickly and at a much lower level of detail.

Vice President of IT Solutions Delivery
Family Dollar

Korzyści

Poprawiaj efektywność finansową

Poprawiaj sprzedaż i marżę dzięki dynamicznemu dostosowaniu prognozowania do zmian sezonowych i warunków logistycznych. Zainwestuj w sprawdzoną analitykę, która optymalizuje asortyment i poprawia produktywność wykorzystania zasobów oraz rentowność.

 

Zwiększaj satysfakcję klientów

Opracuj plany asortymentowe w sposób pozwalający na drążenie danych aż do poziomu pojedynczego sklepu i zarządzaj nimi poprzez analizę wyjątków. Optymalizuj dobór asortymentu pod kątem popytu, uwzględniając przy tym styl, kolor i rozmiar. Stale dopasowuj swój asortyment wykorzystując wiedzę płynącą z bogatej analityki, niedostępnej w innych tradycyjnych rozwiązaniach.

Minimalizuj obniżki

Zarządzaj produktami w całym cyklu życia po to, aby móc podejmować szybciej trafniejsze decyzje i zminimalizować kosztowne obniżki cenowe. Stwórz plany asortymentowe stymulowane popytem w celu poprawy dostępności towaru i zwiększenia rotacji.

Dostarczaj odpowiedni towar na czas i we właściwe miejsce

Optymalizuj dobór asortymentu i rozmieszczenie go na półkach na poziomie każdego sklepu. Oprzyj swojej plany asortymentowe na prognozach popytu. Użyj systemu automatycznej alokacji, który wykorzystuje predefiniowane reguły i modele biznesowe.

Zwiększaj wydajność pracy i procesów

Miej dostęp do jednej wersji prawdy opartej o zintegrowaną platformę. Zintegrowane arkusze analityczne umożliwiają kupcom oraz planistom koncentrację na wdrażaniu najbardziej rentownych planów.

Office background 2

Funkcjonalności

SAS Integrated Merchandise Planning screenshot on desktop
  • Planowanie finansowe działań marchandisingowych
  • Planowanie asortymentu i jego optymalizacja
  • Alokacja asortymentu
  • Zarządzanie sezonowością
  • Zarządzanie powierzchnią


Informacje techniczne

Forrester logo

Forrester names SAS a Leader in The Forrester Wave: Cross-Channel Campaign Management, Q1 2018.

Rekomendowane zasoby


Read the SAS for Integrated Merchandise Planning solution overview. 


Learn how to use analytics to gain advanced insight from the Internet of Things. 


Learn about top strategies to modernize merchandise planning with retail analytics. 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top