Enterprise Case Management

SAS® Enterprise Case Management

Nowy wymiar zarządzania sprawą zgodnie ze zdefiniowanym workflow

Wykorzystanie spójnego, scentralizowanego i zautomatyzowanego środowiska zarządzania sprawą w celu bardziej szczegółowej analizy spraw i szybszego wnioskowania. Pełne wsparcie dla śledczych oraz menedżerów ryzyka operacyjnego w bankowości, ubezpieczeniach, instytucjach rządowych, służbie zdrowia oraz dokładna informacja dla wszystkich zainteresowanych stron.

Korzyści

Integracja działań poszczególnych zespołów

Usprawnia komunikację pomiędzy różnymi działami w instytucji, dzięki jednej zintegrowanej platformie badania nadużyć, która stanowi scentralizowane repozytorium danych i informacji niezbędnych do analizy i raportowania.

Holistyczny obraz współpracy z klientami

Łączy dane ustrukturyzowane z nieustrukturyzowanymi umożliwiając ich analizę i przegląd. Pozwala porównywać aktualne przypadki z przypadkami zarejestrowanymi historycznie. System uprawnień pozwala różnicować poziomy dostępu do danych między poszczególnymi zespołami zadaniowymi.

Automatyczna ścieżka obiegu sprawy

Z pomocą graficznych narzędzi system pozwala użytkownikowi definiować poszczególne etapy ścieżek obsługi spraw. Wbudowany silnik workflow pozwala obsługiwać jednocześnie wiele ich wariantów różnicując je na przykład pod względem rodzaju sprawy. Daje to możliwość odrębnego modelowania ścieżki obsługi np. dla nadużyć finansowych, bezpieczeństwa, przeciwdziałania praniu pieniędzy, sprawozdawczości obowiązkowej itd.

Szeroko dostępne kompendium wiedzy o rejestrowanych przypadkach

Umożliwia tworzenie własnych raportów począwszy od całościowej statystki na wysokim poziomie, a skończywszy na szczegółowych raportach dokumentujących konkretny przypadek. Całość tworzy narzędzie niezbędne dla właściwego informowania kierownictwa.

Screenshoty

Funkcjonalności

Enterprise Case Management
  • Wersjonowanie. Podgląd zmian dokonanych w wybranych polach na poziomie sprawy, incydentu i podmiotu.
  • Wbudowany interfejs analizy sieci społecznych. Pozwala identyfikować osoby powiązane z wcześniejszymi sprawami.
  • Integracja z infrastrukturą organizacji. Udostępnianie danych na zewnątrz i pozyskiwanie danych z systemów zewnętrznych. Notyfikacje i przypomnienia emailowe informujące o zdarzeniach mających związek z zarejestrowaną sprawą, incydentem, czy też podmiotem danej sprawy.
  • Realizacja wymagań regulacyjnych w zakresie raportowania. System dostarcza mechanizmy definiowania i akceptacji przygotowywanych raportów.
  • Wykorzystywanie danych z wielu źródeł i miejsc w organizacji. Możliwość zbierania powiadomień z wielu systemów monitorujących, import danych bieżących oraz historycznych
  • Dokumentacja elektroniczna. Obraz danych o sprawie można uzupełniać elektronicznymi załącznikami, w tym także plikami multimedialnymi.
  • Elektronicznie składanie raportów. System pozwala opracowywać i przygotowywać pliki wsadowe niezbędne dla spełnienia wymogów sprawozdawczości obowiązkowej.

Commonwealth Bank of Australia

Zredukowanie wskaźników strat przyczyniło się do istotnego obniżenia kosztów spowodowanych nadużyciami.
Przeczytaj opis referencyjny

Rekomendowane zasoby

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top