Woman on computer using SAS Expected Credit Loss

SAS® IFRS 9
i SAS® Expected Credit Loss

Uzyskanie zgodności z IFRS9 - jak szybko i sprawnie przygotować się na zmiany w procesach ryzyka, finansów i księgowości?

Wraz z wprowadzeniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 9 (IFRS 9) w styczniu 2018, banki będą musiały zmienić swój dotychczasowy sposób wyliczania utraty wartości kredytowej (credit impairment). Duża ilość i szczegółowość danych - w połączeniu ze złożonością obliczeń, których wymaga IFRS 9 – wymusza na instytucjach finansowych stosowanie technologii high-performance. Odpowiedzią SAS na to wyzwanie jest SAS IFRS 9/SAS Expected Credit Loss.


The impairment element of IFRS 9 will result in fundamental change to current practice.

Hans Hoogervorst, Chairman, IASB

SAS Expected Credit Loss screenshot showing IFRS 9 stage movement report on desktop monitor

Szybkie wdrożenie, które usprawnia proces szacowania oczekiwanej straty kredytowej.

Nieskomplikowany proces wdrożenia, zarządzania i utrzymania systemu zgodnego z wymaganiami IFRS 9. Interfejs typu „wskaż i kliknij” oraz wbudowane szablony znacznie redukują potrzebę kodowania, co sprawia, że budowa i uruchamianie modeli jak również wykorzystanie procesów przeliczeniowych jest szybkie i przejrzyste. Rozwiązanie redukuje również całkowite koszty utrzymania – TCO. Otwarta platforma umożliwia aktualizację już istniejących repozytoriów modeli analitycznych bez względu na to czy zostały napisane w języku 4GL czy też innym języku programowania (możliwość integracji z modelami OpenSource). Możliwe jest utworzenie procesu, który zapewnia szybki czas realizacji wymagań wraz pełną audytowalnością procesów.

SAS Expected Credit Loss screenshot showing IFRS 9 disclosures on desktop monitor

Kontrola i przejrzystość.

Scentralizowana platforma pozwala zarządzać kompleksowo całym procesem end-to-end i zapewnia pełną przejrzystość procesów od ładowania danych, poprzez procesy przeliczeniowe a skończywszy na przygotowaniu księgowań do systemu Księgi Głównej oraz raportów dla zarządzających. Kompleksowa ścieżka audytowa zapewnia rzetelne raportowanie finansowe i przejrzystość spełniając oczekiwania wszystkich poziomów zarządzania w Banku (Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów, Audytorów) oraz odbiorców zewnętrznych, w tym instytucji nadzorczych.

SAS Expected Credit Loss screenshot showing IFRS 9 process flow chart on desktop monitor

Szybkie rezultaty.

Wydajność odgrywa istotną role w przypadku dużych i skomplikowanych portfeli oraz złożonych modeli. Zastosowanie wbudowanych, zoptymalizowanych szablonów modeli oraz rozproszonego środowiska przetwarzania in-memory gwarantuje obliczenia szybsze niż kiedykolwiek. Do otrzymania pożądanych rezultatów można stosować agregacje wyników wykonywane „w locie” oraz możliwość drążenia w dół aż do poziomu pojedynczej transakcji w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego.

SAS Expected Credit Loss screenshot showing IFRS 9 MIP model group on desktop monitor

Dostosowanie i rozwój.

Dzięki otwartości Rozwiązania oferowanego przez SAS możliwe jest jego dostosowanie do dowolnej wykorzystywanej w Banku metodologii w zakresie kalkulacji odpisów oraz wartości godziwej. Oferowane rozwiązanie daje możliwość weryfikacji i ręcznej korekty otrzymanych wyników kalkulacji.

SAS Expected Credit Loss screenshot showing IFRS 9 model implementation platform run on desktop monitor

Funkcjonalności

 • Przyśpieszona i ułatwiona implementacja modeli analitycznych
 • Centralna biblioteka modeli analitycznych szacowania parametrów ryzyka
 • Przeliczenia zgodne z IFRS9
 • Metoda indywidualna
 • Weryfikacja/ręczna korekta i akceptacja wyników kalkulacji
 • Generowanie ekstraktów wynikowych i wsadu na potrzeby księgowania
 • Segmentacja/klasyfikacja SPPI
 • Testy warunków wstecznych (back testing)
 • Analizy symulacyjne i scenariuszowe
 • Szybka i łatwa implementacja scenariuszy stress-testów
 • Uruchamianie modeli i scenariuszy stress-testów opracowanych przez użytkowników
 • Tworzenie i zarządzanie regułami biznesowymi
 • Tworzenie i implementacja sekwencji reguł

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top