Backgrounds 84A1005
curriculum Pathways Hero

SAS® Curriculum Pathways®

Amerykańska platforma edukacyjna w Twojej szkole

SAS oferuje uczniom i nauczycielom bezpłatny dostęp do amerykańskiej platformy edukacyjnej zawierającej multimedialne i interaktywne materiały dydaktyczne z takich przedmiotów, jak: język angielski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia oraz język hiszpański.

Platforma SAS Curriculum Pathways może być wykorzystywana podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, w procesie kształcenia indywidualnego lub do nauki własnej w domu. Posługując się różnorodnymi technikami nauczania, pozwala realizować zadania edukacyjne w sposób interesujący i atrakcyjny dla uczniów, zwiększając ich zaangażowanie. Nie tylko przekazuje wiedzę teoretyczną, ale uczy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwija umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy, zachęca do samodzielnego formułowania wniosków oraz doskonali kompetencje językowe.Dr James Goodnight, właściciel i CEO SAS Institute Inc., uczynił edukację głównym beneficjentem prowadzonych przez siebie działań prospołecznych, finansując m.in. platformę SAS Curriculum Pathways, która powstała z myślą o amerykańskich uczniach i nauczycielach klas 6-12.

Odkąd w grudniu 2008 roku platforma została ogłoszona jako bezpłatne źródło internetowego programu nauczania dla amerykańskich nauczycieli zarówno w szkołach jak i domach, obecnie SAS Curriculum Pathways jest wykorzystywana we wszystkich 50 stanach przez ponad 150,000 nauczycieli w 55,000 szkołach.

Jim Goodnight
CEO
SAS Institute

Materiały dla nauczycieli

Korzyści

Rozwój samodzielnego myślenia

Platforma SAS zachęca do aktywności, uczy pracy zespołowej, konstruktywnej krytyki oraz rozwija zdolności przewidywania i odnajdywania połączeń między opracowywanymi tematami/projektami. Pozwala uczniom stawiać hipotezy, testować je i wyciągać wnioski, a także stosować zdobytą wiedzę w kontekście bieżących zagadnień. Zgromadzone zasoby dostarczają możliwość interaktywnego modyfikowania zmiennych w modelach oraz wykonywania symulacji z wykorzystaniem danych rzeczywistych, a proces nauki opiera się na eksperymentowaniu i samodzielnym rozwiązywaniu problemów.


Doskonalenie kompetencji językowych

SAS Curriculum Pathways jest platformą edukacyjną opracowaną w Stanach Zjednoczonych z myślą o uczniach amerykańskich szkół średnich. Przekazując wiedzę dziedzinową zakłada znajomość języka angielskiego na poziomie amerykańskiej szkoły średniej. Może to stanowić potencjalną barierę dla uczniów szkół polskich, ale jednocześnie niesie niepowtarzalną okazję kontaktu z żywym językiem i możliwość uczenia się kluczowych przedmiotów po angielsku.


Znakomite zasoby do nauki matematyki

Lekcje angażują uczniów dzięki licznym przykładom ciekawych zastosowań matematyki pokazanym w formie zdjęć, animacji czy filmów. Układ materiałów pozwala dostosować tempo pracy do możliwości i potrzeb uczniów. Można płynnie przechodzić między modułami przekazującymi wiedzę i modułami utrwalającymi i testującymi nabyte umiejętności Dostępny jest interfejs graficzny, a także odnośniki do symulacji komputerowych i wartościowych materiałów w Internecie. Fragmenty lekcji prowadzone są metodami poszukującymi. Istnieje możliwość dokończenia pracy w domu i przesłania jej wyników nauczycielowi.


Korzystanie z nowoczesnych technologii

SAS Curriculum Pathways jest platformą edukacyjną zbudowaną w oparciu o nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne. Wykorzystując dostęp do materiałów źródłowych poprzez Internet, uczy selekcjonowania i przeszukiwania szerokiego wachlarza informacji. Stanowi zbiór atrakcyjnych w formie zasobów, takich jak: modele, diagramy, mapy, wirtualne laboratoria, dokumenty historyczne oraz materiały audiowizualne.

Wzrost zaangażowania w proces nauczania

Atrakcyjna i interaktywna forma przekazu wzbudza zainteresowanie tematem i ułatwia koncentrację na nauce. Dzięki strukturze oraz sposobowi przekazywania informacji, uczniowie o różnych predyspozycjach mogą łatwiej zrozumieć omawiane zagadnienia. Każda lekcja daje możliwość bieżącej oceny pracy ucznia.

Możliwość pogłębiania zainteresowań

Platforma stanowi dla ucznia znakomity przewodnik w samodzielnym zgłębianiu interesujących go zagadnień. Doskonale nadaje się do wykorzystania w trakcie pozalekcyjnych kół zainteresowań, jak też do samodzielnej pracy w domu. Dostęp do platformy możliwy jest o dowolnej, dogodnej dla ucznia porze.


Partnerzy

ore

 

Learning.com logo
scholaris

 

Knovation netTrekker Logo
Blackboard Logo Transparent Black

 

ProFile Planner logo
Clever

 

School City logo
eMediaVA

 

schoolnet logo
icurio

Screenshoty

Backgrounds 84A1107

Funkcjonalności

curriculum pathways hero left
  • Narzędzia interaktywne (Interactive Tools)
  • Lekcje wykorzystujące narzędzia interaktywne
  • Aplikacje IOS/Android
  • Audiolekcje (Audio Tutorials)

  • Tematy do zbadania (Inquiries)
  • e-Lekcje (Web Lessons)
  • Kurs Algebra 1
  • Przedmioty (Core Disciplines)

Back to Top