SAS® Criminal Justice Data Integration and Analytics

Zapewnianie szerokiej perspektywy dzięki konsolidacji różnych informacji o sprawcach przestępstw

Spójne, precyzyjne i kompletne profile osób zatrzymanych. SAS łączy dane ze wszystkich źródeł wymiaru sprawiedliwości i poza nim, by zapewnić sędziom, prokuratorom, urzędnikom, służbom mundurowym i kuratorom pełny obraz, poprawić bezpieczeństwo społeczne oraz samych funkcjonariuszy, ograniczyć przestępczość i wiktymizację oraz zoptymalizować wykorzystanie zasobów wymiaru sprawiedliwości.

Korzyści

Decyzje w oparciu o kompleksowe dane

Dzięki holistycznej perspektywie informacji o sprawcach przestępstw, zawartych w różnych systemach i bazach danych, przedstawiciele organów sprawiedliwości mogą szybciej podejmować kluczowe decyzje.

Poprawa bezpieczeństwa publicznego i zapewnienie ochrony funkcjonariuszy

Dzięki wspólnemu i terminowemu dostępowi do ujednoliconych danych o przestępcach, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości mogą bezzwłocznie reagować na zagrożenia dla społeczeństwa i funkcjonariuszy w sposób skuteczny i skoordynowany.

Powiadomienia o aktualizacjach lub istotnych zmianach statusu przestępców

Zamiast ręcznie wyszukiwać zmiany statusu przestępców wysokiego ryzyka, użytkownicy systemu SAS mogą tworzyć listy monitoringowe przestępców i uzyskiwać informacje automatycznie w przypadku istotnego działania lub zmiany statusu.

Większa produktywność i reaktywność w potencjalnych sytuacjach wysokiego ryzyka

Dzięki lepszej koordynacji między różnymi podmiotami przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości unikają powielania swoich działań, a przez to mogą koncentrować się na sytuacjach wysokiego ryzyka i przygotować się do nich.

Screenshoty

Funkcjonalności

  • Integracja danych. Dostęp do danych z dowolnego źródła – niezależnie od źródła czy formatu – by uzyskać kompleksowy obraz każdego sprawcy przestępstwa.
  • Intuicyjny interfejs dla wszystkich rodzajów użytkowników. Wyszukiwanie według dowolnych znanych parametrów z możliwością ich definiowania w miarę potrzeb.
  • Opcja listy monitoringowej. Tworzenie list obejmujących konkretnych przestępców, wymagających aktualnie wzmożonej uwagi pracowników wymiaru sprawiedliwości.
  • Wbudowane narzędzia analityczne. Podejmowanie lepszych decyzji i szybszych działań w oparciu o wbudowane narzędzia analityczne, które zapewniają doskonały wgląd w informacje o osobach osadzonych czy skazanych.
  • Opcja zdalnego korzystania z udostępnionych danych. Wysoce zabezpieczony dostęp do informacji wrażliwych dla uprawnionych funkcjonariuszy poszczególnych instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Informacje techniczne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top