SAS® Criminal Justice Data Integration and Analytics

Zapewnianie szerokiej perspektywy dzięki konsolidacji różnych informacji o sprawcach przestępstw

Spójne, precyzyjne i kompletne profile osób zatrzymanych. SAS łączy dane ze wszystkich źródeł wymiaru sprawiedliwości i poza nim, by zapewnić sędziom, prokuratorom, urzędnikom, służbom mundurowym i kuratorom pełny obraz, poprawić bezpieczeństwo społeczne oraz samych funkcjonariuszy, ograniczyć przestępczość i wiktymizację oraz zoptymalizować wykorzystanie zasobów wymiaru sprawiedliwości.

Korzyści

Decyzje w oparciu o kompleksowe dane

Dzięki holistycznej perspektywie informacji o sprawcach przestępstw, zawartych w różnych systemach i bazach danych, przedstawiciele organów sprawiedliwości mogą szybciej podejmować kluczowe decyzje.

Poprawa bezpieczeństwa publicznego i zapewnienie ochrony funkcjonariuszy

Dzięki wspólnemu i terminowemu dostępowi do ujednoliconych danych o przestępcach, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości mogą bezzwłocznie reagować na zagrożenia dla społeczeństwa i funkcjonariuszy w sposób skuteczny i skoordynowany.

Powiadomienia o aktualizacjach lub istotnych zmianach statusu przestępców

Zamiast ręcznie wyszukiwać zmiany statusu przestępców wysokiego ryzyka, użytkownicy systemu SAS mogą tworzyć listy monitoringowe przestępców i uzyskiwać informacje automatycznie w przypadku istotnego działania lub zmiany statusu.

Większa produktywność i reaktywność w potencjalnych sytuacjach wysokiego ryzyka

Dzięki lepszej koordynacji między różnymi podmiotami przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości unikają powielania swoich działań, a przez to mogą koncentrować się na sytuacjach wysokiego ryzyka i przygotować się do nich.

Screenshoty

Funkcjonalności

  • Integracja danych. Dostęp do danych z dowolnego źródła – niezależnie od źródła czy formatu – by uzyskać kompleksowy obraz każdego sprawcy przestępstwa.
  • Intuicyjny interfejs dla wszystkich rodzajów użytkowników. Wyszukiwanie według dowolnych znanych parametrów z możliwością ich definiowania w miarę potrzeb.
  • Opcja listy monitoringowej. Tworzenie list obejmujących konkretnych przestępców, wymagających aktualnie wzmożonej uwagi pracowników wymiaru sprawiedliwości.
  • Wbudowane narzędzia analityczne. Podejmowanie lepszych decyzji i szybszych działań w oparciu o wbudowane narzędzia analityczne, które zapewniają doskonały wgląd w informacje o osobach osadzonych czy skazanych.
  • Opcja zdalnego korzystania z udostępnionych danych. Wysoce zabezpieczony dostęp do informacji wrażliwych dla uprawnionych funkcjonariuszy poszczególnych instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Informacje techniczne

Looking for information on how to buy?

Need additional information? Get details on solutions, licensing, deployment and more.

Ready to get started? Take the next step toward getting more value from your data.

Chcesz dowiedzieć się więcej?