SAS® Cost and Profitability Management

Podejmuj lepsze decyzje biznesowe wykorzystując bardziej precyzyjne modelowanie kosztów

SAS® Cost and Profitability Management jest aplikacją analityczną, która modeluje procesy biznesowe w celu dokładnego określenia kosztów oraz rentowności procesów, produktów i klientów. Wykorzystując narzędzie SAS możesz podejmować świadome decyzje, optymalizować procesy, zwiększać przychody i ograniczać koszty w organizacji.

Korzyści

Sprawdź jak generowane są koszty

SAS Cost and Profitability Management prezentuje procesy generowania kosztów w sposób zrozumiały dla wszystkich działów operacyjnych, nie tylko służb finansowo-księgowych.

Zarządzaj współdzielonymi alokacjami kosztów

Uzyskaj wiedzę o prawdziwych kosztach i zyskach przez zarządzanie alokacjami, współdzielonymi kosztami usług i IT do produktów, klientów oraz kanałów. Twórz dokładniejsze budżety i plany dotyczące zasobów ludzkich.

Usprawniaj procesy przez identyfikowanie działań, które nie przynoszą wartości dodanej

Identyfikuj zbędne koszty, eliminuj aktywności, które nie generują wartości dodanej. Używaj analiz what-if do modelowania i symulowania, jak poszczególne czynniki wpływają na koszty, zyski i zasoby.

Dowiedz się, gdzie, jak i dlaczego nieoczekiwane koszty i zaburzają efektywność

Wysokiej wydajności modelowanie in-memory szybko zidentyfikuje kwestie, które wskazują słabości w łańcuchu dostaw, niewykorzystane możliwości i szanse cross sell oraz up sell. Rozbudowane modele, których aktualizacja zajmowała dotychczas godziny lub dni, mogą być aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Screenshoty

Funkcjonalności

  • Pomiar kosztów i rentowności
  • Modelowanie
  • Analizy i raportowanie
  • Integracja danych

Informacje techniczne

Looking for information on how to buy?

Need additional information? Get details on solutions, licensing, deployment and more.

Ready to get started? Take the next step toward getting more value from your data.

Chcesz dowiedzieć się więcej?