Backgrounds 84A1005
SAS Visual Statistics clustering screenshot on desktop monitor


SAS® Visual Statistics

Odkrywaj. Przewiduj. Podejmuj decyzje.

Znajdź ukrytą wartość w danych niezależnie od ich rozmiaru. Wielu użytkowników ma możliwość eksploracji i wizualizacji danych, a następnie, zbudowania w interaktywny sposób zaawansowanych modeli opisowych oraz predykcyjnych. Rozproszone środowisko przetwarzania in-memory redukuje czas tworzenia modeli oraz sprawia, że możliwe jest wykonywanie złożonych zadań analitycznych i uzyskanie precyzyjnych wyników, dosłownie w ciągu kilku minut.vs-monitor-screenshot-3

Działaj sprawniej dzięki obliczeniom in-memory.

Dedykowany silnik in-memory jest w stanie niezwykle szybko wykonać złożone obliczenia analityczne. Analitycy mają szansę na szybkie sprawdzenie swoich pomysłów, porównanie wyników różnych technik analitycznych oraz dostrojenie modeli tak, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty – używając danych o rozmiarach, które do tej pory przekraczały możliwości obliczeniowe systemów.

vs-monitor-screenshot-2

Szybciej uzyskuj wyniki, buduj więcej modeli, bez utraty precyzji.

Wieloprocesorowe środowisko przetwarzania redukuje do minut czas przeliczania modelu. Możliwe jest budowanie specyficznych modeli dedykowanych dla grup lub segmentów, a także uruchamianie wielu scenariuszy równocześnie. Możemy zadawać więcej pytań, testować hipotezy i wciąż szybko uzyskiwać wyniki. Lepiej dostrojone modele będą skutkować lepszymi wynikami.

vs-monitor-screenshot-1

Pokonaj konkurencję dzięki dogłębnej wiedzy.

Szybko odkryj wiedzę zawartą w bogatych zbiorach danych. Odkryj możliwości biznesowe, które są przeoczone przez konkurencję. Skuteczne metody analityki predykcyjnej i wizualnego eksplorowania danych pozwalają analitykom biznesowym i statystykom na znacznie większą swobodę w pracy z danymi, niż było to dotychczas możliwe.

vs-monitor-screenshot-4

Zwiększ produktywność swoich analiz.

Wielu użytkowników może szybko dostosowywać swoje modele, pracując w interaktywny sposób. Dodawać lub zmieniać użyte zmienne, usuwać wartości nietypowe w danych itp., a wpływ wprowadzanych zmian widoczny jest natychmiast. Możliwe jest łatwe porównanie, który model daje najlepszą jakość predykcji oraz większą wartość z analizy wielkich zbiorów danych.SAS Visual Statistics Model Comparison


Funkcjonalności

 • Interaktywne środowisko eksploracji danych i modelowania. Użyj SAS Visual Analytics do szybkiej identyfikacji najlepszych predykatorów oraz interaktywnie odkrywaj wartości nietypowe lub odstające dla każdej z używanych zmiennych. Następnie zbuduj wydajne modele opisowe lub predykcyjne, używając do tego prostego interfejsu graficznego „przeciągnij i upuść”.
 • Modelowanie opisowe. Wizualnie eksploruj i oceniaj jakość segmentów uzyskanych na potrzeby dalszych analiz z użyciem metody k-średnich, wykresów rozproszeń oraz szczegółowych statystyk agregujących.
 • Modelowanie predykcyjne. Buduj modele predykcyjne z użyciem różnorodnych technik: regresji liniowej, uogólnionych modeli liniowych, regresji logistycznej, drzew klasyfikacyjnych itp.
 • Dynamiczne przetwarzanie w grupach. Buduj równocześnie wiele modeli oddzielnie dla każdej z grup lub segmentów bez konieczności sortowania lub indeksowania danych.
 • Analityczne przetwarzanie w pamięci (in-memory). Buduj modele szybciej na różnych zbiorach danych, w tym na danych z Hadoop. Natychmiast sprawdź wpływ dokonywanych zmian. Bez konieczności przenoszenia danych lub zapisywania na dysku.

 

 

 

 

 • Porównanie i ocena modeli. Utwórz miary oceniające budowane modele (np. wykresy podbicia, ROC, statystki zgodności lub błędnych klasyfikacji) oraz pozwalające na porównanie jakości wielu modeli.
 • Scoring. Wygeneruj kod SAS DATA step oraz użyj go na nowych danych.
 • Wizualizacja danych i raportowanie w SAS Visual Analytics. Projektuj i udostępniaj raporty oraz kokpity menadżerskie. Eksploruj interesujące cię dane w trybie interaktywnej wizualizacji danych. Dostarcz, do wielu odbiorców, łatwą w użyciu, samoobsługową analitykę.
 • Wsparcie dla platform. Lista wspieranych platform zawiera klastry Hadoop (dystrybucje Cloudera lub Hortonworks), a także Teradata, Greenplum (Pivotal), SAP HANA oraz bazy Oracle.

     

     

    Elastyczne i skalowalne opcje wdrożenia

    Uruchom SAS Visual Statistics na własnym sprzęcie, appliance bazy danych lub w chmurze prywatnej, publicznej lub dostarczanej przez SAS. Wybór należy do Ciebie.

    Databases working together

    Demo

    SAS Visual Statistics Logistic Regression Demo

    Logistic Regression

    Drzewa decyzyjne w SAS Visual Statistics

    Drzewa decyzyjne

    SAS Visual Statistics Clustering Demo

    Clustering

    Back to Top