SAS | The Power to Know
Przyszłość Big Data
to Zarządzanie Danymi

Zastanawiasz się w jaki sposób wydobyć cenną wiedzę ukrytą w posiadanych danych i wykorzystać potencjał dostępnych informacji do budowania wartości Twojej firmy? Nie wiesz jak radzić sobie z różnorodnością i dynamicznym przyrostem danych spływających z różnych źródeł i sprawnie nimi zarządzać? Chcesz mieć pewność najwyższej jakości danych wykorzystywanych do podejmowania decyzji biznesowych?

Bezpłatny
e-Book SAS


Czy masz profil SAS? Aby wypełnić automatycznie formularz Zaloguj się

*
*
*
*
 
*
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest SAS Institute Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 27/31, 01-633 w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest organizacja wydarzeń i konferencji związana z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług. Przysługuje Ci prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności

 
  Tak, wyrażam zgodę, aby otrzymywać okazjonalne wiadomości e-mail od SAS Institute Inc. i jej podmiotów powiązanych o produktach i usługach SAS. Rozumiem, że mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając link podany w wiadomościach e-mail.
*
 Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002, nr 101, poz. 926 tj., ze zm.), że administratorem przekazywanych danych osobowych jest SAS Institute Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 27/31, 01-633 w Warszawie, Polska. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe udostępniane są odbiorcy danych - spółce SAS Institute Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mam świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich aktualizacji oraz wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie.
 
 

    

Ściągnij darmowy e-book, aby dowiedzieć się, w jaki sposób narzędzia do zarządzania Jakością Danych i Integracji Danych zapewniają:

  • spójność i standaryzację danych pochodzących z różnych systemów
  • kontrolę i aktywne zarządzanie jakością firmowych danych
  • wiarygodne wyniki raportów i analiz

Poznaj korzyści, które technologia Zarządzania Danymi może zapewnić Twojej organizacji: redukcja kosztów operacyjnych, optymalizacja procesów i zasobów, wzrost wartości i konkurencyjności firmy.

E-book „Przyszłość Big Data to Zarządzanie Danymi” przeznaczony jest dla:

  • kadry zarządzającej
  • menedżerów działów
  • ekspertów
  • specjalistów IT
  • analityków

Back to Top