smiling-woman-with-the-shopping-bags.png

Optymalizacja i zarządzanie promocją
w branży handlowej w Polsce

Raport z badania przeprowadzonego
wśród 30 sieci detalicznych działających na polskim rynku


PREMIERA RAPORTU

Optymalizacja i zarządzanie promocją w branży handlowej w Polsce

Raport „Optymalizacja i zarządzanie promocją w branży handlowej w Polsce”, opracowany przez Movens Capital we współpracy z SAS, prezentuje obecne podejście do zarządzania promocjami w polskich sieciach detalicznych oraz najlepsze praktyki i przyszłe trendy w optymalizacji tych procesów.

Optymalizacja i zarządzanie promocją w branży handlowej w Polsce

Wybrane zagadnienia

Aktualne standardy zarządzania promocjami w polskich sieciach handlowych

Zastosowania i kierunki rozwoju narzędzi optymalizacyjnych (TPO)

Największe wyzwania w realizacji kampanii i główne przyczyny porażek

Nowoczesne technologie wspierające efektywność działań promocyjnych

Najnowsze trendy i startegie w zakresie optymalizacji promocji, ceny i marży

Rola danych, analityki i sztucznej inteligencji w walce o klienta

Zarządzanie promocjami - realia, szanse, wyzwania

Branża handlowa znalazła się w epicentrum zmian i zawirowań wywołanych przez pandemię i jej następstwa społeczno - gospodarcze. Sieci handlowe stanęły przed wieloma wyzwaniami związanymi z organizacją sprzedaży. Jednocześnie wyniki finasowe wielu podmiotów poszybowały w górę. W zachowaniach konsumentów pojawiły się nowe trendy, a obserwowany już wcześniej wzrost rynku e-commerce wyraźnie przyspieszył. Wszystkie te okoliczności spowodowały, że w wielu firmach z branży handlowej musiało zmienić się podejście do planowania i realizacji akcji promocyjnych.

Które obszary wymagają największych usprawnień i mają największy wpływ na zwiększenie efektywności działań promocyjnych?

Barckground gradient

Rozwiązania optymalizacji promocji (TPO)

W dziedzinie zarządzania optymalizacją promocji na świecie kształtują się nowe trendy, a wraz z nimi innowacyjne rozwiązania.
Procesy, które wcześniej były realizowane manualnie i przez wiele osób, można obecnie częściowo lub w pełni zautomatyzować.
Polskie przedsiębiorstwa mają możliwość dostępu do wielu narzędzi optymalizacyjnych. Jednak tylko niektóre z nich mają realny wpływ na:

Zwiększenie skuteczności strategii cenowych

Wzrost sprzedaży i budowanie przewagi rynkowej

Ograniczenie strat wynikających z nieudanych akcji promocyjnych

Które narzędzia i rozwiązania są najbardziej skuteczne dziś, a które technologie będą podstawą
nowoczesnych systemów promocyjnych w przyszłości?

Analityka - must have w dobie cyfryzacji

W wyniku ostatnich zmian rynkowych działania wielu podmiotów z branży retail zostały przeniesione do sfery cyfrowej, gdzie toczy się dziś walka o klienta. Jest to jednocześnie szansa i wyzwanie. Analiza zachowań klientów w oparciu o cyfrowy ślad, który zostawiają, ułatwia tworzenie nowych usług i przygotowanie oferty dopasowanej do ich bieżących potrzeb, a także zapewnia wyższy poziom satysfakcji i lojalności względem marki. Z drugiej strony w cyfrowym ekosystemie nasila się walka konkurencyjna i trudno jest wyróżnić się w gąszczu innych ofert i promocji.

Jak wykorzystać potencjał danych i analityki do skutecznego zarządzania promocjami, aby zwiększyć przychody i utrzymać przewagę rynkową?

Raport został przygotowany przez SAS i Movens Capital na podstawie badania ankietowego,, przeprowadzonego wsród przedstawicieli polskich sieci handlowych. W badaniu wzięło udział 66 respondentów z ponad 30 firm reprezentujących następujace branże: odzieżowa, spożywcza, technologiczna, drogeryjna, farmaceutyczna, artykułów meblarskich i budowlanych, optyczna, zabawkowa. Raport w pliku pdf będzie można pobrać bezpłatnie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Skontaktuj się z nami

Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące zastosowań analityki w branży handlowej

Maciej Ostrowski


Maciej Ostrowski

Senior Client Partner
e-mail: maciej.ostrowski@sas.com

Piotr Zambrzycki


Piotr Zambrzycki

Senior Business Solutions Manager
e-mail: piotr.zambrzycki@sas.com