SAS

SAS for Open Data

Łatwa produkcja i publikacja otwartych danych za pomocą jednego rozwiązania, działającego w oparciu o pełną i jednolitą platformę, to już nie wizja przyszłości, a rzeczywistość.

SAS dostarcza swoim Klientom gotowe, szybkie do wdrożenia rozwiązanie end-to-end, pozwalające w prosty sposób zarządzać całym cyklem życia otwartych danych.

Zestaw narzędzi jest zgodny z międzynarodowymi oraz krajowymi standardami i wytycznymi oraz zapewnia pełną automatyzację procesów. Dodatkową zaletą jest przyjazny i modyfikowalny interfejs. Wszystko to sprawia, że rośnie liczba jednostek administracji publicznej sięgających po kompleksową ofertę SAS.

Color pop abstract artwork; midnight, aquamarine and violet with lumina dots

Większa transparentność i innowacyjność

Klienci doskonale wiedzą, że otwieranie danych publicznych nie oznacza wyłącznie konieczności bycia w zgodzie z Dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego oraz polską Ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Działania związane z otwartymi danymi mają przede wszystkim wiele zalet - wzmacniają przejrzystość i interoperacyjność administracji publicznej, poszerzają możliwości rozliczania z powierzonych zadań, a przede wszystkim zwiększają udział obywateli w życiu publicznym. Powodują, że urzędy stają się dla nich bardziej transparentne. Wspierają również innowacyjność techniczną i wzrost gospodarczy, umożliwiając przedsiębiorstwom i specjalistom rozwijanie nowych rodzajów cyfrowych usług i ich zastosowań. Stąd już tylko krok do realizacji idei Inteligentnego Miasta 3.0. Czym byłyby bowiem e-usługi bez wysokiej jakości danych widzianych w szerokim kontekście? Rozwiązanie SAS, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, umożliwia łączenie danych w procesie publikacji z innymi informacjami za pomocą linków (wymagane dla modelu oceny „pięć gwiazdek”). Modułowe, zintegrowane i specjalistyczne rozwiązanie, umożliwia osiągnięcie maksymalnych efektów przy minimalnym wysiłku, co przyspiesza procesy i obniża koszty.

SAS for Open Data zostało zaprojektowane dla administracji publicznej szczebla krajowego i lokalnego. Głównego jego cechy to:

  • Kompleksowe zarządzania treścią (CMS)
  • Nadzór nad cyklem życia otwartych danych
  • Integracja i wzbogacanie danych
  • Katalogowanie, łączenie i wyszukiwanie danych
  • Dostęp do danych i interoperacyjność
  • Informacja zwrotna od użytkowników i integracja z sieciami społecznościowymi
  • Wizualizacja i analiza danych

Czystsze dane

SAS Data advanced preparation panel

SAS for Open Data wyróżnia podejście do jakości otwartych danych we wszystkich kluczowych aspektach. Dostępne są m.in. mechanizmy standaryzacji, deduplikacji czy korekty danych, dzięki którym błędne informacje nie trafią do publikacji. Zastosowana w tym rozwiązaniu procedura wzbogacania danych analizuje wszelkie surowe informacje, wykrywa ich strukturę i identyfikuje zawartość, aby automatycznie generować metadane najwyższej jakości, zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wszystko po to, by na końcu procesu dostarczyć odbiorcom platformę analityczną ze wszystkimi korzyściami płynącymi z wniosków, jakie możemy wyciągać z pracy z danymi.

Pełny nadzór nad cyklem życia otwartych danych

SAS Lineage panel with diagram

Idea podejścia do otwartych danych nie jest nowa i ma swoją długą historię. Istnieje dziś wiele narzędzi starających się obsłużyć proces publikacji otwartych danych. Większość z nich to jednak rozwiązania wyspowe adresujące tylko wybrane zadanie i funkcję w całym procesie udostępniania danych. SAS for Open Data to gotowe, kompletne rozwiązanie pozwalające realizować proces end-to-end w oparciu o pełną, jednolitą platformę informatyczną.

Open Data to nie tylko pięciogwiazdkowy poziom otwartości danych, czy automatyczne generowanie metadanych na bazie algorytmów text-mining. SAS for Open Data to kompleksowy system zarządzania treścią (CMS) oparty o technologię open source, który pozwala na definiowanie struktury i treści całego portalu otwartych danych bez konieczności znajomości języka programowania. Jedną z głównych zalet rozwiązania SAS for Open Data to przede wszystkim pełny nadzór nad cyklem życia otwartych danych, gdzie zarządzamy procesem i procedurami, które prowadzą do ich otwierania. Rozwiązanie nie tylko zarządza zadaniami wymagającymi pracy manualnej, ale również automatycznie uruchamia działania i alerty, dzięki czemu cały proces odświeżania czy dodawania może odbywać się bez ludzkiej interwencji. Każda ze stron i portalu otwartych danych jest efektywnie indeksowana w wyszukiwarkach internetowych (SEO).

Bogate mechanizmy integracji i światowe standardy

Fice star open data scale

Warte podkreślenia są bogate mechanizmy integracji na poziomie plików, baz danych czy API (np. dane.gov.pl). Użytkownik może w prosty sposób zamienić surowe dane w interoperacyjne formaty takie jak CSV, XML/ATOM, JSON i RDF/XML, zgodnie z filozofią Otwartych Danych. SAS for Open Data to również zgodność z wieloma światowymi standardami. Materiały upowszechniane są zgodnie z zaleceniem W3C „RDF Data Cube Vocabulary” dotyczącym publikacji wielowymiarowych danych statystycznych, co stanowi rozszerzenie standardu SDMX. Rozwiązanie zapewnia zgodność ze standardami interoperacyjności określonymi na poziomie europejskim (DCAT i DCAT-AP) oraz jest zgodne z normą ISO 15836:2009 „Dublin Core”.

Z perspektywy obywatela, portal zapewnia bogate mechanizmy wyszukiwania, wizualizacji i automatycznego dostępu. Dodatkowe funkcjonalności precyzyjnego linkowania umożliwiają podzielenie się konkretnymi wyselekcjonowanymi informacjami.

Szerokie możliwości wykorzystania

Visual Statistics trial panel

Otwarte dane publikowane przez organizacje mogą być przydatne nie tylko dla obywateli, ale także decydentów lub innych wydziałów i resortów. Główne mechanizmy rozwiązania zapewniają podmiotom po stronie administracji szereg funkcjonalności z zakresu integracji, analizowania i raportowania. Użytkownicy o różnym poziomie umiejętności będą mogli teraz samodzielnie korzystać z wizualnej eksploracji danych, a wydajne technologie przetwarzania w pamięci pozwolą im na szybsze przeprowadzanie obliczeń analitycznych i wydobywanie informacji zawartych w danych, także na urządzeniach mobilnych.

Dzięki swojej modułowej strukturze, rozwiązanie jest odpowiednie zarówno dla podmiotów, które muszą opracować nowy portal otwartych danych od podstaw, jak i tych, które taki portal już posiadają, ale chcą sprawniej i wydajniej obsługiwać wszystkie związane z nim procesy.

Color pop abstract artwork; midnight, aquamarine and violet with lumina dots

Dowiedz się, co oferuje SAS for Open Data

Down arrow

Skontaktuj się z nami

Łukasz Leszewski from SAS Poland

Łukasz Leszewski

Business Solutions Manager,
SAS Polska

Łukasz Kotalla

 

Łukasz Kotalla

Account Executive, SAS Polska

Back to Top