Jak wypracować równowagę w czasach zakłóconych łańcuchów dostaw?

Sprzedawcy detaliczni i producenci dóbr konsumpcyjnych potrzebują precyzyjnego planowania popytu. Dziś już nie trzeba tego robić ręcznie, menadżerom pomaga sztuczna inteligencja zaszyta w nowoczesnych narzędziach biznesowych.

Warszawa (25 stycznia 2023 roku) – Jednym z takich rozwiązań jest oparte na AI rozwiązanie SAS Intelligent Planning Cloud, czyli narzędzie, które pozwala firmom skuteczniej przewidywać i reagować na potrzeby kupujących oraz zakłócenia w dostawach. Rozwiązanie jest dostępne w modelu Software as a Service (oprogramowanie jako usługa) w chmurze SAS opartej na platformie Microsoft Azure.

Firmy, które osiągają sukcesy w handlu detalicznym i są liderami produkcji dóbr konsumpcyjnych, muszą być w stanie reagować w czasie zbliżonym do rzeczywistego na zmiany warunków operacyjnych i rynkowych, a także modelować przyszłe scenariusze, aby zapewnić większą elastyczność biznesową — przekonuje Brian Kilcourse, partner zarządzający w firmie Retail Systems Research. — Oprogramowanie SAS zintegrowane z platformą Microsoft Azure zapewnia szybkie i kompleksowe analizy, dzięki czemu można w krótszym czasie osiągać korzyści biznesowe. To w praktyce zautomatyzowane budowanie i zarządzanie modelami pod kątem zwiększania wydajności operacyjnej.

Zaawansowany planer popytu i podaży

SAS Intelligent Planning Cloud przełamuje tradycyjne bariery między poszczególnymi etapami planowania. W efekcie proces staje się płynny i elastyczny. Rozwiązanie proponuje gotowe analityczne modele prognoz, zalecany model danych, zintegrowane przepływy w procesach biznesowych oraz pulpity nawigacyjne. Całość jest dostarczana w zestawie jako modułowa usługa rozliczana na podstawie zakresu jej wykorzystania. Ekspert Microsoft podkreśla, że zmienność popytu konsumpcyjnego pogłębia problemy z łańcuchem dostaw:

Kiedy twój produkt kołysze się, jak statek, widzisz, jakie masz możliwości i możesz wykonać przemyślany zwrot. Dlatego właśnie razem z SAS-em budujemy bogate portfolio rozwiązań skoncentrowanych na łańcuchu dostaw. Chodzi o to, żeby firmy mogły lepiej wykorzystywać w czasie rzeczywistym swoje dane, aby wzmacniać zdolność do wykrywania, przewidywania i dostosowywania się do zakłóceń w łańcuchach — precyzuje Felice Miller, Business Strategy Leader w obszarze Retail & Consumer Goods.

Nowa jakość analityczna

W ten sposób powstaje norma dla firm XXI wieku, które powinny opierać działania na możliwościach sztucznej inteligencji w zakresie zarządzania danymi o zasobach, systemach, lokalizacjach i technologiach. Eksperci SAS zauważają, że zignorowanie tego trendu może oznaczać nie tylko utratę klientów, ale także spadek rynkowych udziałów. Usłudze towarzyszą samouczki wideo i inne materiały edukacyjne, które obejmują kluczowe koncepcje, terminologię i porady dotyczące korzystania z narzędzia.

Oprócz strategicznego partnerstwa z Microsoft, SAS buduje sieć ekspercką w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracuje z partnerami, takimi jak project44, Cosmo Tech czy C.H. Robinson — firmami, które specjalizują się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój globalnego łańcucha dostaw.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00