Firmy zombie, odwrót globalizacji i praca nad odpornością

Prognoza dla rynku usług finansowych w 2023 roku.

Warszawa (31 stycznia 2023 roku) – Opisujemy trendy, które będą miały w najbliższych miesiącach największy wpływ na organizacje, które świadczą usługi finansowe. Obawy związane z recesją i napięcia geopolityczne przekształcają gospodarkę, a sektor finansowy musi dostosować się do nadchodzących zmian.

Ten rok nie będzie rokiem chaosu. Tak naprawdę zobaczymy powrót pewnego stopnia przewidywalności — przekonuje Anthony Mancuso, Director of Risk Solutions Consulting w firmie SAS. — Skutki gospodarcze pandemii były do przewidzenia: spiętrzony popyt, napięte rynki pracy i problemy z łańcuchem dostaw. Połączenie wymienionych czynników pobudziło inflację, co z kolei spowodowało podwyżki stóp procentowych. Teraz trzeba spodziewać się zwiększonych zaległości w płatnościach w portfelach detalicznych i komercyjnych oraz dużej zmienności na rynku — przewiduje menadżer.

Banki i ich odporność

W obliczu zawirowań gospodarczych można się spodziewać, że instytucje finansowe zahamują działania w zakresie inicjatyw związanych z obszarem ESG (pozafinansowa ocena organizacji). Jednak badanie przeprowadzone wśród 500 dyrektorów w bankach pokazało, że 76 proc. z nich uważa, że usługi finansowe muszą skupiać się na kwestiach społecznych. Zdaniem 64 proc. pytanych, bankowość pozostaje w tyle za innymi dziedzinami w realizacji celów ESG.

Wyraźnie widać, że liderzy usług finansowych dostrzegają możliwość wzmocnienia długoterminowej odporności, nawet podczas nadchodzącej "burzy". Dzięki ESG banki mogą wyjść z recesji z większą determinacją fiskalną, a te instytucje, które przewodzą w rankingach ESG, bez wątpienia zbiorą dodatkową nagrodę w postaci zwiększonego zaufania i lojalności klientów — uważa Alex Kwiatkowski, Director of Global Financial Services w SAS.

Odwrót globalizacji?

Tymczasem Norman Black przekonuje, że jesteśmy właśnie świadkami zaskakującej zmiany, która wynika z kurczenia się łańcuchów dostaw oraz rosnących nacisków politycznych i społecznych: — To masowy odwrót od globalizacji. W miarę jak ekosystemy biznesowe przesuwają się w kierunku działania bardziej regionalnego, globalne firmy, które świadczą usługi finansowe, będą szybko i pragmatycznie dostosowywały swoje strategie — uważa Director of Insurance Solutions w regionie EMEA w firmie SAS.

Firmy zombie i niewypłacalne kraje

Rosnące stopy procentowe i ciągła niestabilność geopolityczna nie napawają jednak optymizmem. W najbliższych miesiącach może pojawić się więcej niewypłacalnych państw, a problemy z płynnością wywołają gwałtowne załamania rynkowe — zapowiada Head of Risk Portfolio w SAS:

Te czynniki wymuszą ekonomiczną "rekonstrukcję", szczególnie wśród tzw. firm zombie, czyli takich, które nie osiągają wystarczających zysków, aby pokryć swoje długi. Przedsiębiorstwa będą narażone na wysokie ryzyko niewypłacalności, ale organizacje, które przetrwają, będą skłonne przedkładać jakość zysków i trwałość przepływów pieniężnych nad tempo ich wzrostu — przewiduje Stas Melnikov.

Walka z praniem pieniędzy

Wciąż rośnie znaczenie kryptowalut, które są niestety często wykorzystywane przez przestępców do prania pieniędzy. Ulepszenie interfejsów API i chmury obliczeniowej umożliwi organom ścigania skuteczniejsze przeciwdziałanie oszustwom.

Jednostki wywiadu finansowego czeka trudny rok — spodziewa się Shaun Barry, Global Director of Fraud and Security Intelligence w SAS. — Przestępcy i osoby unikające płacenia podatków należą dziś do największych "innowatorów" boomu kryptowalutowego. Wywiad finansowy musi przemyśleć swój sposób działania — od obszaru prawnego po systemy informatyczne. Zakładam, że Singapur, Niemcy i Kanada będą prekursorami, którzy zapoczątkują pierwszą falę modernizacji, a ona pobudzi innowacje pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ważna pozostanie tutaj sztuczna inteligencja oraz reagowanie w czasie rzeczywistym — puentuje ekspert SAS.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00