Badanie SAS: Pandemia COVID-19 sprzyja oszustwom finansowym, biznes broni się innowacyjnymi rozwiązaniami analitycznymi.

Pandemia sprawiła, że biznes w niespotykanej wcześniej skali otworzył się na prowadzenie aktywności on-line. Firmy wykorzystują dostępne technologie i udostępniają swoje zasoby pracownikom poza swoimi siedzibami. To z kolei stwarza oszustom finansowym pole do działania na skalę globalną. Eksperci przyznają, że w obliczu tego zagrożenia wykorzystują coraz więcej narzędzi wspomaganych przez sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. W ten sposób stają do walki z rosnącą liczbą oszustw i przekrętów finansowych.

(10 marca 2022 r.) – Raport „2022 Anti-Fraud Technology Benchmarking Report” sprawdza, w jaki sposób firmy z różnych sektorów gospodarki radzą sobie w walce z rosnącą liczbą przypadków oszustw finansowych w swoich strukturach. W tym starciu istotne jest, by organizacje były zawsze o krok przed oszustami. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak zaawansowana analityka. By zrozumieć w jaki sposób rozwiązania te wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ang. Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) przeprowadziło ankietę wśród około 900 członków ACFE na świecie. Najważniejsze wnioski badania dotyczą takich obszarów jak:

  • Wykorzystanie narzędzi – ponad 40% badanych przyśpieszyło w trakcie pandemii działania mające na celu wykorzystanie zaawansowanej analityki do walki z nadużyciami finansowymi. Przyspieszenie w 14% przypadków było znaczące, w 29% – niewielkie.
  • Budżet – 60% ankietowanych w ciągu najbliższych dwóch lat spodziewa się wzrostu wydatków na technologię do walki z oszustwami finansowymi.
  • Inwestycje głównymi obszarami inwestycji są zaawansowana analityka, szczególnie sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) – wskazane przez 26% uczestników badania oraz modelownie i analityka predykcyjna (22% respondentów).

Pandemia zmieniła krajobraz biznesu. Obserwujemy coraz więcej zgłoszeń o nadużyciach i oszustwach finansowych. Jest to trend, którego nie uda się w najbliższym czasie ograniczyć. By nie pozostać w tyle i nie poddać się przytłaczającej liczbie takich przypadków, ale również by nadążyć za pojawiającym się nowymi trendami, firmy muszą być elastyczne i otwarte na nowe narzędzia oraz procedury wspierające walkę z oszustwami. Ten raport jest cennym źródłem informacji dla specjalistów zajmujących się zwalczaniem oszustw. Dzięki niemu dowiedzą się, jakich technologii używa lub planuje używać branża oraz w jaki sposób technologie wpłynęły na zapobieganie i wykrywanie oszustwmówi Bruce Dorris, prezes i CEO ACFE.

Technologie, które chronią przed oszustwami

Poza danymi, które dotyczą poziomu wykorzystania technologii w organizacjach i przedsiębiorstwach, raport „2022 Anti-Fraud Technology Benchmarking Report” dostarcza informacji o metodach walki z oszustwami finansowymi.

Jak wskazują autorzy raportu, niezastąpioną metodą do walki i wykrywania oszustw finansowych jest analityka. Niemal wszyscy ankietowani wskazali, że wykorzystanie przez nich analityki danych pomogło zwiększyć liczbę sprawdzanych transakcji (99% badanych), szybkość wykrywania nieprawidłowości w transakcjach (98%), automatyzację czasochłonnych zadań (98%) oraz dokładność, poprzez redukcje fałszywie dodatnich wyników analiz (97%).

Ankietowani specjaliści od przeciwdziałania nadużyciom stwierdzili, że technologie analityczne pomagają im szybciej i dokładniej identyfikować większą ilość oszustw. Techniki wykrywania anomalii i raportowania wyjątków to cały czas podstawowe sposoby wykorzystywania technologii, jednak rosnące budżety technologiczne i prognozowany w ciągu najbliższych dwóch lat 150% skok we wprowadzaniu sztucznej inteligencji sygnalizują, że organizacje nie spoczywają na laurach. Spodziewam się, że rynek może wyglądać zupełnie inaczej, gdy przeprowadzimy to badanie ponownie w 2023 rokupodkreśla autor badania Andi McNeal, dyrektor ds. badań w ACFE.

W walce z oszustami finansowymi kluczowe okazuje się również współdzielenie danych. 34% respondentów uczestniczy w konsorcjach, które zajmują się udostępnianiem danych, a 24% badanych stwierdziło, że obecnie nie działa w żadnym konsorcjum, ale byłoby skłonne do tego w przyszłości. Tworzenie wspólnych baz danych przez różne organizacje może przyczynić się do opracowania lepszych metod wczesnego wykrywania oszustw finansowych. Jednak na przeszkodzie stoją obawy o bezpieczeństwo danych.

Organizacje wykorzystują również inne technologie. Rośnie zainteresowanie m.in. fizyczną i behawioralną biometrią, komputerowym rozpoznawaniem obrazów, automatyzacją procesów, blockchainem oraz technologiami wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości. Obecnie wykorzystanie powyższych rozwiązań technologicznych przez organizacje, waha się pomiędzy 7% (VR/AR) a 34% (fizyczna biometria). Wśród respondentów, którzy nie wykorzystują żadnej z nowoczesnych technologii, przewidywane jest ich wdrożenie w czasie nie dłuższym niż dwa lata.

Rosnąca liczba nowych kanałów internetowych i cyfrowych zwiększyła ryzyko i dała nowe możliwości wykorzystania ich przez przestępców. Mimo to warto zwrócić uwagę na drugą stronę tego medalu. Nowe kanały mogą być wykorzystywane również przez organizacje do pozyskiwania ogromnych ilości danych, które przydadzą się do lepszej analizy powstających trendów. W efekcie organizacje i przedsiębiorstwa będą efektywniej zapobiegać szybko zmieniającym się zagrożeniommówi Stu Bradley, starszy wiceprezes działu Fraud and Security Intelligence w SAS.

Więcej informacji w raporcie „2022 Anti-Fraud Technology Benchmarking Report”.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00