Według niezależnego badania SAS Viya na platformie Microsoft Azure może zapewnić ponad 200% zwrotu z inwestycji

Jak pokazuje badanie Total Economic Impact™, przeprowadzone na zlecenie Forrester Consulting, wykorzystanie analityki SAS i chmury Microsoft pozwala usprawnić procesy decyzyjne, przyspiesza transformację procesów biznesowych i generuje duże oszczędności.

(24 maja 2022 r.) – Wynki badania Total Economic Impact™, przeprowadzonego na zlecenie Forrester Consulting, pokazują, że organizacje, które wykorzystują, analitykę, sztuczną inteligencję, rozwiązania do zarządzania danymi i inne narzędzia SAS w środowisku Microsoft Azure mogą osiągnąć nawet 204 proc. zwrotu z inwestycji w ciągu 14 miesięcy. W ramach badania przeprowadzono wywiady z dziewięcioma decydentami w sześciu organizacjach, które korzystają z platformy analitycznej SAS Viya na chmurze Azure. Celem badania było sprawdzenie i zrozumienie korzyści, poznanie kosztów oraz ryzyk związanych z inwestycją w analitykę SAS opartą na rozwiązaniach chmurowych. Wśród badanych znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej, branży produkcyjnej, usług finansowych, profesjonalnych usług IT i bankowości.

Korzyści z wykorzystania analityki SAS w chmurze

Analitycy sprawdzili, z jakimi problemami mierzyli się klienci przed zaimplementowaniem technologii SAS. Respondenci zauważyli, że przed wdrożeniem SAS Viya ich organizacje napotykały bariery w dostępie do danych. Zróźnicowane źródła danych utrudniały tworzenie, wdrażanie i zarządzanie modelami sztucznej inteligencji, co przekładało się na dużą czasochłonność procesów. Inne problemy, na które zwracali uwagę respondenci, to nieefektywność i wysokie koszty utrzymania lokalnej infrastruktury analitycznej.

Jak zaznaczali uczestnicy badania, dzięki inwestycji w SAS Vyia udało się wyeliminować wcześniej występujące problemy oraz poprawić produktywność i wydajność organizacji. Wśród najważniejszych korzyści pojawiały się: szybsze wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług, poprawa efektywności operacyjnej w zakresie tworzenia i testowania modeli oraz redukcja kosztów, która była możliwa dzięki rezygnacji z lokalnej infrastruktury analitycznej.

Obecnie wiele organizacji mierzy się z przeszkodami na drodze od analizy danych do podjęcia decyzji biznesowej. Nasze strategiczne partnerstwo z firmą Microsoft ma na celu uproszczenie tego procesu, aby usprawnić procesy decyzyjne i przyspieszyć wprowadzanie innowacji na rynek. Badanie to pokazuje, że wywiązujemy się z obietnic. Dzięki nowoczesnym technologiom, tworzymy ogromną wartość dla klientów. Umożliwiamy redukcję kosztów, przyspieszamy monetyzację pomysłów i zwrot z inwestycji oraz wpływamy na zwiększenie produktywności analityków i ekspertów data science z różnych branżmówi Jay Upchurch, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. informacji w SAS.

Współpraca SAS i Microsoft

Od 2020 roku, gdy SAS i Microsoft ogłosiły strategiczne partnerstwo, firmy szukają nowych sposobów, aby odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów. Wśród dostępnych rozwiązań znajdują się między innymi:

  • Zaawansowana analityka i wykorzystanie danych z IoT, co umożliwiło usprawnienie wielu procesów od poprawy warunków przechowywania szczepionek COVID-19, po zapewnienie szybkiej, spersonalizowanej obsługi klienta. Dzięki SAS Viya firmy są w stanie rozwiązywać swoje najbardziej złożone problemy.
  • Nowe rozwiązania branżowe, takie jak SAS Cloud for Intelligent Planning w ramach Microsoft Cloud for Retail oraz SAS for Improved Manufacturing Quality w zakresie Microsoft Cloud for Manufacturing. Te rozwiązania pomagają liderom branżowym zachować odporność na szybko zmieniające się rynki.
  • Nowe możliwości SAS Viya na platformie Azure obejmują SAS Event Stream Processing, Azure IoT Edge i Azure IoT Hub do prowadzenia analiz w czasie rzeczywistym; SAS Intelligent Decisioning z Power Automate, aby usprawnić podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie oraz SAS Model Manager z Azure Machine Learning, aby usunąć bariery, z którymi borykają się organizacje podczas wdrażania większej liczby modeli AI do produkcji.

SAS Viya na platformie Azure zapewnia klientom lepszy wgląd w dane przy mniejszym nakładzie czasu i kosztów, co pomaga przyspieszyć osiągnięcie celu i optymalizować pracę. Klienci korzystający z platformy Azure mogą rozwiązywać najbardziej krytyczne problemy związane z analityką i napędzaniem innowacjimówi Alvaro Celis, wiceprezes ds. globalnych rozwiązań komercyjnych ISV w firmie Microsoft.

Korzyści płynące z partnerstwa SAS i Microsoft zostały również podkreślone przez uczestników badania Total Economic Impact™, którzy podzielili się pozytywnymi opiniami na temat integracji funkcji, w tym SAS Model Manager i Azure Machine Learning, SAS Intelligent Decisioning i Power Apps oraz Power Automate, a także możliwości oceny modeli w bazie danych w Azure Synapse Analytics.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Według nowego badania Forrester Total Economic Impact™, SAS Viya na platformie Azure może zapewnić zwrot z inwestycji na poziomie 204%.