Łańcuchy dostaw: spada efektywność tradycyjnych metod planowania

Pandemia COVID-19, sytuacja na granicach czy dynamicznie zmieniające się ceny to tylko kilka sytuacji, które szybko zachwiały relacje między podażą a popytem. W efekcie zadyszki dostają całe procesy produkcyjne, a to doprowadza do zablokowania globalnych łańcuchów dostaw. Co zrobić, aby uodpornić na to biznes? Z pomocą przychodzi zaawansowana analityka. W połączeniu z cyfrowym bliźniakiem tworzy bardziej stabilne procesy i pomaga szybciej reagować w kryzysie.

(9 czerwca 2022 r.) – Trudne do przewidzenia, często abstrakcyjne sytuacje sprawiają, że coraz więcej firm dostrzega problemy w funkcjonowaniu swojego zaplecza zaopatrzeniowo-produkcyjnego i sygnalizuje konieczność wprowadzenia zmian w tworzeniu strategii łańcuchów dostawczych. Niemal ¾ przedsiębiorców potrzebowało po pandemii COVID-19 więcej niż trzech miesięcy, by odrobić straty wywołane zakłóceniami w łańcuchach dostaw – wynika z raportu Instytutu Badawczego Capgemini, który podsumowuje odporność łańcucha dostaw w świecie po pandemii. Pokazuje to, jak podatne na czynniki zewnętrzne są dotychczasowe metody produkcji i dystrybucji towarów.

Najlepszym sposobem reagowania na nieplanowane zdarzenia jest ich przewidywanie, a najlepszym sposobem przewidywania jest wcześniejsze modelowanie potencjalnych reakcjimówi Brian Kilcourse, partner zarządzający w Retail Systems Research.

W globalnych łańcuchach dostaw producenci muszą zrównoważyć odpowiedni przepływ dostawców, surowców i specjalistycznych procesów z nieprzewidzianymi zmianami popytu wśród konsumentów. Ilość zmiennych sprawia, że specjaliści ds. produkcji nie będą w stanie wyprzedzać konkurencji i generować zysków, jeżeli będą polegać tylko na arkuszach kalkulacyjnych i innych tradycyjnych metodach planowania.

Jak łączenie technologii pomoże logistykom?

W zabezpieczeniu się przed potencjalnymi zdarzeniami pomoże cyfrowy bliźniak wsparty zaawansowaną analityką. Cyfrowy bliźniak to, w tym przypadku, wirtualna kopia całego łańcucha dostaw, z jakim mamy do czynienia w świecie rzeczywistym. W tym przypadku napędzany jest jednak przez AI, która pomaga połączyć planowanie i prognozowanie popytu z planowaniem produkcji i zapasów. Stojący za tym rozwiązaniem eksperci firm SAS i Cosmo Tech oceniają, że umożliwi ono dokładniejszy wgląd w przyszłość operacji. Umożliwi także rozgrywanie operacyjnych gier typu "co by było, gdyby" przed wdrożeniem decyzji w życie, a co najważniejsze – przed zmaterializowaniem się danego ryzyka.

Menedżerom łańcucha dostaw trudno jest przewidzieć wpływ decyzji, zakłóceń lub nieoczekiwanych zdarzeń na całą organizacjęmówi Hugues de Bantel, współzałożyciel i dyrektor generalny Cosmo Tech. – Połączone technologie SAS i Cosmo Tech pozwalają zrozumieć w czasie rzeczywistym nie tylko jak działają organizacje, ale jak będą działać, nawet w sytuacjach, których nigdy wcześniej nie doświadczyły.

Partnerstwo na rzecz rozwoju zaawansowanej technologii

Dzięki współpracy firm SAS i Cosmo Tech, cyfrowy bliźniak został wyposażony w dodatkowe aplikacje, które umożliwią skuteczne symulowanie operacji łańcucha dostaw.

Producenci dóbr konsumpcyjnych zazwyczaj polegają na zaledwie kilku analitykach i planistach, którzy tworzą wiele prognoz. Wykorzystanie inteligentnej automatyzacji z uczeniem maszynowym, takiej jak cyfrowe bliźniaki, pozwala firmom zautomatyzować złożone zadania, dzięki czemu analitycy mogą zająć się bardziej krytyczną pracąmówi Dan Mitchell, Globalny Dyrektor SAS ds. handlu detalicznego i CPG.

Uzyskane w wyniku partnerstwa rozwiązania, dają przedsiębiorcom możliwość przewidywania kluczowych wskaźników wydajności łańcucha dostaw. Dają również firmom szanse na określenie działań naprawczych, które zmaksymalizują zyski, a także poprawią odporność. Cyfrowy bliźniak łańcucha dostaw służy również jako wirtualne laboratorium do oceny wpływu zakłóceń, polityki operacyjnej i decyzji inwestycyjnych. Pomaga w utrzymaniu jakości produkcji i zmniejszeniu ilości odpadów.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Zdjęcie: Cosmo Tech