Badanie SAS: Zarządzanie ryzykiem głównym wyzwaniem branży finansowej po pandemii

Banki mierzą się obecnie ze spadkiem zyskowności, na który, poza zmianami zachowań konsumentów, wpłynęły m.in. niskie stopy procentowe. Z drugiej strony konieczne są inwestycje w nowe technologie, które pozwalają uporać się ze skutkami kryzysu wywołanego przez COVID-19. Jednym z najważniejszych obszarów, który wymaga szybkiego rozwoju, jest zarządzanie ryzykiem. Organizacje potrzebują skutecznych narzędzi, aby móc podejmować właściwe decyzje biznesowe w niepewnych czasach.

(7 lipca 2021 r.) – Jak wynika z badania SAS i Longitude „Od kryzysu do szansy: Redefinicja zarządzania ryzykiem”, automatyzacja procesów z zakresu zarządzania ryzykiem wciąż nie jest powszechna w branży finansowej. Tylko 10 proc. banków dokonało tego w pełni. To sprawia, że zdecydowanej większości trudniej jest przewidywać trendy i podejmować dobre decyzje biznesowe. Organizacje z branży finansowej zdają sobie z tego sprawę, gdyż 54 proc. respondentów planuje unowocześnić zarządzanie ryzykiem w najbliższych dwóch latach. Ponadto 52 proc. uczestników badania przyznało, że COVID-19 przyspieszył te inicjatywy. Pandemia była silniejszym bodźcem do zmian niż wymogi regulacyjne. Wśród priorytetów inwestycyjnych organizacji finansowych znajdują się wdrożenia chmury (67 proc. odpowiedzi) i rozwiązań analitycznych (59 proc.).

Decydenci w bankach rozumieją, że muszą wdrażać nowoczesne narzędzia cyfrowe, jeżeli chcą przetrwać na obecnym konkurencyjnym i niepewnym rynku. Zarządzanie ryzykiem stało się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Automatyzacja i cyfryzacja procesów z tego obszaru nie tylko przyczyni się do poprawy wyników biznesowych, ale również pozwoli spełnić wymogi regulacyjne i przygotować organizację na przyszłe wyzwania – mówi Troy Haines, wiceprezes i szef działu Risk Research and Quantitative Solutions w SAS.

Liderzy zarządzania ryzykiem

Analizując wyniki badania, eksperci SAS wyróżnili 20 proc. organizacji („Liderów”),  które prezentują najdojrzalsze podejście do zarządzania ryzykiem. Przedstawiciele firm najbardziej zaawansowanych pod względem implementacji narzędzi z zakresu zarządzania ryzykiem, takich jak modelowanie w trybie as-a-service czy zintegrowane zestawienia bilansów, wskazali na konkretne korzyści wynikające z wdrożeń.

Automatyczne modelowanie ryzyka – 73 proc. „Liderów” wskazało, że procesy modelowania ryzyka w ich organizacji dają im przewagę konkurencyjną (tylko 47 proc. ogółu respondentów udzieliło takiej odpowiedzi).

Bardziej precyzyjne prognozy biznesowe – 37 proc. „Liderów” określiło dokładność przygotowywanych bilansów oraz zestawień zysków i strat jako „bardzo wysoką” (w porównaniu do 14 proc. ogółu respondentów).

Możliwość przewidywania bilansów w przyszłości – 44 proc. „Liderów” (w porównaniu z 19 proc. reszty respondentów) jest w stanie przewidywać bilanse trzy lata w przód lub więcej.

Większa integracja zarządzania ryzykiem i planowania – 78 proc. „Liderów”, którzy wzięli udział w badaniu SAS, wskazało, że ich bank dokonał już integracji testów odporności z procesami planowania biznesowego (w porównaniu z 45 proc. reszty respondentów).

Eksperci SAS opracowali 5 wskazówek dla organizacji z sektora finansowego, które pomogą im w przyspieszeniu cyfrowej transformacji zarządzania ryzykiem:

  1. Standaryzacja i unowocześnienie cyklu życia modelowania ryzyka.
  2. Inwestycje w infrastrukturę chmurową i narzędzia z zakresu automatyzacji.
  3. Koncentracja na szybkich efektach, zamiast transformacji na dużą skalę.
  4. Integracja zarządzania ryzykiem z planowaniem biznesowym.
  5. Pozyskiwanie talentów i rozwój pracowników. 

Informacja o firmie SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 83 000 firm i instytucji w 148 krajach, w tym 96 przedsiębiorstwa z pierwszej setki listy 2017 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki i BI. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej.

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top