SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii. W 2021 roku organizacje będą musiały stawić czoła wielu wyzwaniom, ale będą mogły również wykorzystać szanse wykreowane przez zmiany wywołane pandemią. Eksperci SAS prezentują 4 obszary, na które biznes powinien zwrócić szczególną uwagę.

(21 stycznia 2021 r.) Rok 2020 zakończył się pozytywną informacją o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską szczepionki na COVID-19 i dopuszczeniu jej do obrotu we wszystkich państwach UE. To pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość przedstawicielom biznesu, którzy w wielu branżach w minionym roku odnotowali straty. Pewne jest, że powrót do normalności nie nastąpi szybko, a zainteresowanie niektórymi usługami może nigdy nie wrócić do poziomu sprzed pandemii. Biznes musi szukać sposobów na to, aby jeszcze efektywniej docierać do klientów i usprawniać procesy wewnętrzne, niwelując koszty i skracając czas wykonania poszczególnych zadań. Do realizacji tego celu niezbędne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, z czego firmy doskonale zdają sobie sprawę. Jak podaje IDC w badaniu „FutureScape: Worldwide Digital Transformation 2021 Predictions”, mimo pandemii średni zagregowany wzrost inwestycji w rozwiązania cyfrowe wyniesie 15,5 proc. aż do 2023 roku.

Dane pozostają wciąż najważniejszym zasobem

Komisja Europejska wspiera kraje członkowskie w walce ze skutkami ekonomicznymi pandemii. Do tego celu powołano program „Next Generation EU”, w ramach którego będą przyznawane dotacje na najpilniejsze inwestycje w dwóch głównych obszarach: ekologii i cyfrowej transformacji. Wśród priorytetów inwestycyjnych wskazanych przez UE znajdują się: sztuczna inteligencja, chmura, projekty z zakresu łączności i 5G, cyberbezpieczeństwo oraz budowanie gospodarki opartej na danych. Właściwe wykorzystanie dostępnych danych będzie kluczowym czynnikiem, determinującym sukces biznesowy w tym roku, który z pewnością przyniesie wiele wyzwań, ale również szans.

Eksperci SAS wskazują 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku:

1. Trend odwróconej urbanizacji przyspiesza rozwój smart towns

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do masowego przejścia pracowników biurowych na tryb pracy zdalnej. To sprawiło, że miejsce wykonywania obowiązków przestało mieć znaczenie. Ci, którzy mieli taką możliwość, przenieśli się z mieszkań w dużych miastach do domów poza nim, gdzie łatwiej było znieść trudy lockdownu. Ta zmiana sprawiła, że w mniejszych miejscowościach zaczęły rozwijać się usługi, które wcześniej były niedostępne lub dostępne jedynie w ograniczonym zakresie np. dostawa posiłków. Świadczy o tym fakt, że w pierwszej połowie 2020 r. Uber Eats zaczął świadczyć usługi w 18 nowych polskich miastach.

Przypływ mieszkańców nie zaowocował natychmiastową poprawą sytuacji małych miast. Jak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, 74 proc. z nich odczuło pogorszenie swoich finansów z powodu pandemii. Jednak zdaniem ekspertów SAS w dłuższej perspektywie trend odwróconej urbanizacji może wpłynąć na wzrost inwestycji w mniejszych miejscowościach, gdyż ich mieszkańcy będą oczekiwać, że poziom i wygoda ich życia nie ulegną obniżeniu po opuszczeniu metropolii. Powstanie rynek usług w miejscach, które wcześniej nie znajdowały się na liście priorytetów biznesu. 

2. Odpowiedzialne wykorzystanie sztucznej inteligencji staje się coraz ważniejsze dla biznesu

Kondycja biznesu w obecnych trudnych czasach wymaga wsparcia ze strony inteligentnych technologii. Zapowiadane i wdrażane regulacje w zakresie wykorzystania AI mają na celu wyeliminowanie ryzyka związanego z wykorzystaniem „samouczących się” systemów w różnych dziedzinach i obszarach biznesowych, co w rezultacie powinno przełożyć się na wzrost liczby projektów i wdrożeń tej technologii. Kilka dni temu rząd przyjął „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce". Dokument określa zasady wspierania inicjatyw AI we wszystkich dziedzinach, które obejmuje państwo. Mają powstać prawne i organizacyjne warunki do testowania narzędzi opartych o tę technologię, co ułatwi biznesowi rozwój rozwiązań z obszaru AI. Zdaniem ekspertów SAS niezwykle ważna jest przejrzystość i wiarygodność algorytmów, zapewnienie, że projekty AI są realizowane z zachowaniem zasad etyki i promowanie tego podejścia wśród przedstawicieli kadry zarządzającej. Możliwość zrozumienia, w jaki sposób systemy AI podejmują decyzje będzie stanowić solidną podstawę do budowy zaufania koniecznego do popularyzacji tych rozwiązań. 

3. Klienci są gotowi na technologiczne przyspieszenie

Postępująca cyfrowa transformacja biznesu sprawia, że klienci mogą jeszcze łatwiej zarządzać usługami, dokonywać zakupów oraz komunikować się z firmami bez wychodzenia z domu. Coraz więcej spraw można załatwić z poziomu smartfona, a konkurencja na rynku online jest znacznie większa niż na jego tradycyjnym odpowiedniku. Wzrosły oczekiwania klientów, którzy chcą nie tylko szybkich i prostych form płatności, dostawy jeszcze tego samego dnia, czy wygodnych i bezpłatnych zwrotów produktów, ale również potwierdzają gotowość do korzystania z inteligentnych maszyn i rozwiązań takich, jak: drony, asystenci głosowi, technologie AR i VR. 

Powrót klientów do fizycznych placówek usługowych – w wymiarze sprzed pandemii – po zniesieniu lockdownu jest mało prawdopodobny. Walka o kupujących w jeszcze większym stopniu odbywa się w przestrzeni wirtualnej, w której dostawcy powinni rozwijać swoje usługi. Stanowi to ogromną szansę dla mniejszych graczy, ponieważ inwestycje w technologie potrzebne do prowadzenia biznesu w sieci zwykle wymagają niższych nakładów finansowych niż rozbudowa sieci oddziałów firmy obejmujących cały kraj, czy nawet wybrane lokalizacje. 

4. Pokolenie „data natives” wkracza na rynek pracy

Dla młodego pokolenia, które wkracza obecnie na rynek pracy, dane nie są „czarną magią”. Osoby te doskonale rozumieją, że liczba subskrypcji, polubień czy komentarzy to współczesna waluta, którą można zmonetyzować. Firmy kierują się tymi wskaźnikami, decydując się np. na współpracę z influencerem lub wybór cyfrowego kanału promocji. Pokolenie „data natives” to istotna grupa konsumentów, którzy chętnie korzystają z nowinek technologicznych i są przyzwyczajeni do natychmiastowego dostępu do informacji. Dlatego zaczynają proces zakupu o sprawdzenia opinii, porównania ofert w sieci i oczekują, że dostawca produktów lub usług będzie stale inwestować w nowe narzędzia kontaktu, sprzedaży i obsługi. Dzięki inwestycjom w nowoczesne rozwiązania cyfrowe przedsiębiorstwa pozostaną konkurencyjne, a dana marka będzie atrakcyjna dla nowej generacji kupujących. Bardzo istotne jest również stałe monitorowanie potrzeb i oczekiwań klientów z wykorzystaniem narzędzi analitycznych.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00