SAS i United Nations Population Fund wykorzystają sztuczną inteligencję do przeciwdziałania przemocy

SAS oraz regionalny oddział United Nations Population Fund (UNFPA) dla Europy Wschodniej i Azji Środkowej łączą siły w walce z przemocą ze względu na płeć, która stanowi najczęstszy przykład łamania praw człowieka na świecie.

(3 sierpnia 2021 r.) – SAS, lider analityki biznesowej, wykorzysta własne narzędzia analityczne i doświadczenie ekspertów data science, aby stworzyć rozwiązanie oparte na danych do przeciwdziałania przemocy. Specjaliści UNFPA podzielą się wiedzą w obszarze zapobiegania i reagowania na przypadki agresji ze względu na płeć, koncentrowania wysiłków na pomoc ofiarom oraz międzynarodowych standardów dotyczących m.in. poufności informacji i praw człowieka. Inicjatywę zapoczątkowano podczas wydarzenia „C’s Club” zorganizowanego przez SAS, podczas którego zebrani decydenci z regionu CEEMEAR (ang. Central and Eastern Europe, Middle East, Africa and Russia) zostali zaproszeni do udziału i wsparcia projektu.

Bardzo cieszymy się z tej wspólnej inicjatywy. Łączy ona w sobie potężną analitykę SAS z doświadczeniem UNFPA w walce z przemocą. Dzięki temu partnerstwu mamy nadzieję wypracować nowe sposoby wykorzystania danych do powstrzymania jednego z najczęstszych przejawów łamania praw człowieka, czyli przemocy, jakiej doświadczają kobiety i dziewczynki – mówi Alanna Armitage, dyrektor regionalnego biura United Nations Population Fund (UNFPA) dla Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

Przemoc ze względu na płeć nie zna społecznych, ekonomicznych czy narodowych granic. Jak wynika z danych WHO, na całym świecie jedna na trzy kobiety doświadcza fizycznej lub seksualnej przemocy. Szacuje się, że w Polsce 13 proc. kobiet jest narażonych na agresywne zachowanie ze strony partnera.

Bardzo często te przypadki nie są zgłaszane przez ofiary na policji lub w innych instytucjach. Określenie skali problemu i pozyskanie dobrej jakości danych stanowi pierwszy krok na drodze do jego zwalczenia. Informacje rozproszone w różnych organizacjach wymagają manualnej pracy, która często zajmuje zbyt dużo czasu, co sprawia, że podjęcie działań następuje za późno. Bardziej efektywne i bezpieczniejsze podejmowanie decyzji pozwala szybciej zająć się najtrudniejszymi przypadkami przemocy, przeznaczając odpowiednie zasoby oraz usprawniając działania prewencyjne.

Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet nie jest dla SAS nowym tematem. Współpracujemy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Hiszpanii oraz jego biurem ds. przemocy ze względu na płeć, aby wykorzystać zaawansowane narzędzia analityczne i sztuczną inteligencję w walce z tym problemem. To przykład na to, że analityka pomaga chronić ludzkie życie. Liczymy na współpracę z interesariuszami w regionie. Wierzymy, że uda nam się wspólnie zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa naszych społeczności – mówi Shukri Dabaghi, regionalny wiceprezes SAS CEMEA.

Firma SAS nie ustaje w wysiłkach, aby poprawiać jakość życia dzięki inicjatywom Data for Good. Dostarcza nowatorskie technologie i pomaga sprostać trudnemu zadaniu, którym jest integracja i analiza dużych zbiorów różnorodnych danych. Poprzez automatyzację procesów, technologia ułatwia koordynację i zwiększa efektywność pracy różnych organizacji jak: organy ścigania, sądy i służby socjalne. Ostatecznie prowadzi to do wzrostu zaufania społecznego i przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa ludzi.

Informacja o UNFPA

UNFPA to fundusz Organizacji Narodów Zjednoczonych prowadzący działania związane z ochroną praw kobiet, wspieraniem świadomego rodzicielstwa, poprawą warunków w zakresie położnctwa i opieki medycznej oraz walki z chorobami przenoszonymi drogą płciową. Misją UNFPA jest stworzenie świata, w którym narodziny dziecka przebiegają w bezpiecznych warunkach. 

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top