Nowa wersja SAS Viya – analityka w chmurze dla wszystkich

Nowa wersja SAS Viya zapewnia uproszczoną migrację do chmury, dostarcza kompleksowy model zarządzania procesami analitycznymi i umożliwia efektywny sposób operacjonalizacji analityki w ramach całej organizacji. SAS umacnia partnerstwo z Microsoft w zakresie integracji z platformą Azure. 

(9 lutego 2021 r.) – Firma SAS, lider analityki biznesowej, udostępniła najnowszą wersję SAS Viya – elastycznej, wydajnej i działającej w środowisku chmury obliczeniowej – platformy analitycznej. Ostatnie zmiany pozwolą klientom na szerszy i łatwiejszy dostęp do analityki w ramach całej organizacji, wdrożenie kompleksowego modelu zarządzania procesami analizy danych oraz jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie potencjału dostępnych danych i wyników analiz w procesach decyzyjnych.

SAS można określić mianem lidera wśród firm analitycznych, gdyż odkrywa na nowo sposób, w który analityka i uczenie maszynowe są wykorzystywane przez organizacje. Użytkownicy otrzymują precyzyjne wyniki, które pozwalają szybciej i z większą dokładnością podjąć niezbędne działania, aby stawić czoła nowym wyzwaniom biznesowym mówi Ritu Jyoti, wiceprezes działu badań nad sztuczną inteligencją w IDC. Nowa wersja platformy SAS Viya dostarcza użytkownikom, pełniącym różnorodne role w organizacji, zwinny, potężny i zaawansowany silnik analityczny wykorzystujący uczenie maszynowe, aby pomóc im uporządkować i zanalizować różnorodne zbiory danych znajdujące się środowiskach chmurowych.

Wiele organizacji przeżywa trudności związane z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19. SAS Viya jest mocnym wsparciem dla przedsiębiorstw w czasach niepewności. SAS Viya pomaga organizacjom spojrzeć na dane, klientów i operacje w nowy sposób, co ma istotne znaczenie dla transformacji procesów decyzyjnych mówi Jim Goodnight, CEO SAS. Firmy takie jak: Hanesbrands, Mercy, Banco Bradesco czy Qualitas Insurance Company każdego dnia wykorzystują potencjał SAS Viya w swoich działaniach. Organizacje oczekują dziś innowacyjnego przyspieszenia, a także ograniczenia kosztów w związku z trendem i koniecznością operacjonalizacji analityki. SAS Viya to brakujące ogniwo między rozwojem modeli analitycznych w wielu językach programowania a systemami dziedzinowymi, w których te modele są wdrażane i wykorzystywane.

SAS Viya oferuje kompleksową integrację z usługami Microsoft Azure

SAS Viya jest obecnie dostępne na platformie chmurowej Azure, co stanowi kolejny krok na drodze strategicznego, ogłoszonego w zeszłym roku partnerstwa SAS i Microsoft. Integracja Microsoft Azure i SAS Viya umożliwi klientom łatwe wdrożenie analityki SAS w ich środowisku chmurowym, w celu wykorzystania potencjału dostępnych danych. Użytkownicy będą mogli czerpać korzyści z najnowszych innowacji i usprawnień, a także centralnie zarządzać procesami analitycznymi. To wszystko pozwoli firmom koncentrować się na strategicznych procesach analitycznychi podejmować lepsze decyzje.

Nasze partnerstwo z SAS pomaga klientom przyspieszać rozwój inicjatyw z zakresu cyfrowej transformacji – powiedział Casey McGee, wiceprezes działu Global ISV Sales w Microsoft. Jesteśmy pod wrażeniem innowacji dostępnych w nowej wersji SAS Viya, które zapewniają doskonałe doświadczenia w pracy z Microsoft Azure i umożliwiają wykorzystanie potencjału analityki naszym klientom we wszystkich sektorach rynku. Ponadto pozwalają im podejmować decyzje biznesowe szybciej i bardziej efektywnie dzięki przetwarzaniu danych w chmurze, co stanowi wyróżnik usług oferowanych przez SAS i Microsoft.

Oferta „Predict & Plan Consumer Demand” stworzona w oparciu o SAS Viya jest już dostępna na Microsoft Azure Marketplace. SAS posiada ogromne doświadczenie zdobyte podczas pracy z firmami z branży retail i FMCG w zakresie prognozowania popytu, zwiększania marży, optymalizacji stanów magazynowych i wparcia obszaru customer experience. W połączeniu z elastycznością, którą daje Microsoft Azure, pozwala ono na automatyzację złożonych zadań planistycznych, które wpływają na większą efektywność łańcucha dostaw. To pierwsze z wielu rozwiązań analitycznych w chmurze dedykowanych konkretnym branżom, które SAS i Microsoft planują wspólnie stworzyć.

Fundacja COPD wykorzystuje SAS Viya, aby poprawić sytuację osób dotkniętych skutkami pandemii

Gdy pandemia COVID-19 zaczęła się rozprzestrzeniać na świecie, 320 milionów ludzi cierpiących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc poczuło się zagrożonych bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak SAS Viya i wbudowana w nią sztuczna inteligencja (AI) pomogły Fundacji COPD przeanalizować nieustrukturyzowane dane, zidentyfikować wzorce i opracować wyniki analiz dotyczące najpilniejszych potrzeb osób chorych. Wspólnie udało się zidentyfikować kluczowe wyzwania: dostęp do tlenu, leków, pracy oraz usług z zakresu rehabilitacji oddechowej. To sprawiło, że w początkowych stadiach pandemii fundacja mogła zapewnić swoim podopiecznym odpowiednią pomoc, w momencie, gdy była ona najbardziej oczekiwana przez potrzebujących.

University College w Dublinie pomaga ratować pacjentki i ich dzieci z pomocą SAS Viya

Stan przedrzucawkowy to poważna komplikacja ciąży mająca wpływ na 1/10 ciąż na całym świecie. Co roku z tego powodu umiera 50 tys. kobiet i pół miliona dzieci. Badacze z University College w Dublinie (UCD) wraz z AI Healthcare Hub rozwijają narzędzie, które pomaga lekarzom praktykom szybciej i trafniej stawiać diagnozy, aby przeciwdziałać tego typu powikłaniom, a w efekcie ratować życie matek i ich dzieci. SAS Viya zapewnia potrzebne komponenty umożliwiające sprawne sterowanie cyklem analitycznym, dzięki czemu badacze z UCD mogą interaktywnie badać dane oraz tworzyć i wdrażać modele analityczne w ramach jednego środowiska.

Przejęcie firmy Boemska sprawia, że platforma SAS Viya jest bardziej skalowalna i wszechstronna

Przejęcie przez SAS w styczniu 2021 r. firmy Boemska z Wielkiej Brytanii, która zajmuje się zarządzaniem procesami analitycznymi, sprawi, że będzie można szybciej wdrożyć platformę SAS Viya w chmurze. Ponadto stanie się ona bardziej wszechstronna i kompatybilna z modelami open source wykorzystywanymi w aplikacjach mobilnych i korporacyjnych. Produkty Boemska ułatwiają opracowywanie i wdrażanie modeli decyzyjnych opartych na technologiach low- i no-code do zadań takich jak: wykrywanie nadużyć, podejmowanie decyzji w obszarze medycyny czy identyfikacji wad produkcyjnych. Boemska oferuje również narzędzia do monitorowania obciążenia infrastruktury, które pozwalają zoptymalizować migrację do chmury.

SAS współpracuje z SingleStore, aby pomóc klientom prezentować wszystkie dane w chmurze

SAS i SingleStore, firma zajmująca się bazami danych, wypracowały strategiczne partnerstwo pod koniec 2020 roku w celu poprawy wydajności, redukcji kosztów i wsparcia klientów w projektach analitycznych oraz podejmowaniu decyzji w oparciu o technologię chmury obliczeniowej. Współpraca obu podmiotów oznacza, że klienci SAS będą mogli łatwiej uzyskać informacje w czasie rzeczywistym, na podstawie danych znajdujących się w dowolnym środowisku chmurowym.

O SAS Viya

SAS Viya to platforma analityczna w chmurze do zarządzania danymi, wykorzystująca sztuczną inteligencję, działająca w oparciu o nowoczesną, skalowalną architekturę. Jest ona wciąż aktualizowana, aby umożliwić wykorzystanie potencjału analityki wszystkim i wszędzie. SAS Viya łączy w sobie najlepsze praktyki w zakresie podejmowania decyzji, potencjał sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityki, dzięki czemu organizacje mogą transformować swoje procesy decyzyjne, aby zwinnie reagować na zachodzące zmiany.

Nagranie rozmowy Jima Goodnighta i CEO Microsoftu Satyi Nadelli na temat SAS Viya oraz współpracy obu firm. Więcej szczegółów dotyczących nowej wersji SAS Viya, a także partnerstwa SAS i Microsoft będzie można usłyszeć podczas wirtualnego wydarzenia „Travel to Faster, Trusted Decisions in the Cloud”, które odbędzie się w czwartek, 11 lutego 2021 w godz. 15.00 – 17.30.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00

Back to Top