Analityka pozwala lepiej zadbać o zdrowie psychiczne populacji

Z badania EZOP „Kondycja psychiczna mieszkańców Polski” wynika, że u 23,4 proc. osób można rozpoznać przynajmniej 1 z 18 zaburzeń definiowanych w specjalistycznych klasyfikacjach. Nie wszyscy zgłaszają się po pomoc, jednak coraz więcej osób ma świadomość problemu. Świadczą o tym dane z innego raportu „Kondycja psychiczna Polaków” Instytutu LB Medical i SW Research. Połowa respondentów w okresie październik 2018 – październik 2020 doświadczyła obniżenia nastroju trwającego dłużej niż kilka dni. Pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia, a także brak wystarczającej liczby specjalistów pogłębiają trudną sytuację. Zaawansowana analityka pomaga w szybszej i szerszej identyfikacji osób potrzebujących wsparcia, a także w tworzeniu efektywnych planów leczenia.

(3 listopada 2021 r.) – Josh Morgan, psycholog, dyrektor ds. opieki zdrowotnej w SAS, zwraca uwagę na niską skuteczność obecnych systemów opieki zdrowotnej. Mimo że specjaliści dysponują coraz większą wiedzą, ich wysiłki koncentrują się na ograniczeniu objawów u jednostek, a nie całych społeczności. Poszczególne przypadki medyczne są analizowane w oderwaniu od pozostałych aspektów życia. Jednocześnie rośnie świadomość pacjentów i zwiększa się obłożenie lekarzy. Niewydolność systemu ochrony zdrowia staje się dziś bardzo poważnym problemem.

Josh Morgan wskazuje, że instytucje odpowiadające za zdrowie psychiczne korzystają z nieintuicyjnych i przestarzałych systemów leczenia. Infrastruktura, którą dysponują, nie jest w stanie zaspokoić rosnących potrzeb pacjentów, co sprawia, że społeczeństwo będzie w coraz większym stopniu narażone na problemy związane ze zdrowiem psychicznym. To zjawisko wpłynie na działalność wielu podmiotów – od firm ubezpieczeniowych oferujących polisy zdrowotne, po pracodawców, rządy czy władze lokalne.

Dane mogą pomóc

Pandemia COVID-19 sprawiła, że zaczęto zwracać większą uwagę na zdrowie psychiczne. W jaki sposób można usprawnić działanie systemu ochrony zdrowia, aby odpowiadał on na potrzeby indywidualnych pacjentów i całych populacji? Podobnie, jak w przypadku innych chorób, analiza zintegrowanych danych medycznych, demograficznych, czy też czynników zewnętrznych, pomaga przygotować odpowiednie strategie działania placówek ochrony zdrowia i organów admnistracji publicznej. Analityka i zaawansowane algorytmy zmieniają sposób zarządzania opieką zdrowotną, zapewniają większą przejrzystość w zakresie rozprzestrzeniania się chorób, zautomatyzowane procesy planowania i optymalizacji zasobów, uproszczone  raportowanie, a także, co najważniejsze,  wspierają lekarzy w podejmowaniu decyzji dotyczących diagnozy i leczenia pacjentów.

Społeczność specjalistów pomaga zadbać o zdrowie psychiczne

Publicznej ochronie zdrowia z pomocą przychodzą niezależne inicjatywy jak „Happy”, która zrzesza m.in. pielęgniarki, pracowników socjalnych, opiekunów, nauczycieli oraz prawników. Specjaliści udzielają wsparcia emocjonalnego za pośrednictwem platformy online. Osoby w potrzebie mogą przejść tam badania pod kątem depresji i lęku oraz uzyskać pomoc w problemach związanych m.in. z zażywaniem substancji psychoaktywnych.

„Happy” nawiązało współpracę z firmą analityczną SAS, która posiada doświadczenie we wsparciu procesów zarządzania zdrowiem całych populacji. To w połączeniu z wiedzą na temat poszczególnych przypadków, jaką posiadają eksperci zgromadzeni na platformie „Happy”, pozwala poprawić dobrostan całego społeczeństwa.

Naszą współpracę ze społecznością „Happy” nawiązujemy w momencie, gdy organizacje ochrony zdrowia są zainteresowane wykorzystaniem danych do poprawy jakości swoich usług. Przewidujemy, że w najbliższych latach całodobowe wsparcie w zakresie psychologii będzie koniecznością – mόwi Josh Morgan, doktor psychologii, dyrektor ds. opieki zdrowotnej w SAS.

Wykorzystanie silnika analitycznego SAS pozwala platformie „Happy” na modelowanie predykcyjne, stratyfikację oraz identyfikację ryzyka (na poziomie jednostki i populacji), tworzenie modeli walidacji testów przesiewowych, modelowanie oceny potrzeb jednostki, optymalizację kosztów, monitorowanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz modelowanie zasobów. Ponadto analityka SAS umożliwia łączenie wszystkich rodzajów danych, w tym: ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych i obrazów, a także tworzenie kompleksowych profili jednostki.

„Happy” wykorzystuje analitykę SAS do:

  • optymalizacji badań przesiewowych i analiz;
  • proaktywnej identyfikacji osób potrzebujących wsparcia ekspertów zgromadzonych na platformie „Happy” poprzez stratyfikację ryzyka;
  • analizy wyników poszczególnych pacjentów w kontekście szerszych populacji, aby określić czynniki ryzyka w danej społeczności.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00