Współczesna innowacyjność potrzebuje analityki

Analityka SAS wspiera innowacyjność, dostarczając odpowiedzi na najbardziej palące pytania dotyczące współczesnych problemów ludzkości.

(21 lipca 2021 r.) – Rozwój ludzkości zawdzięczamy odważnym jednostkom, które nie boją się szukać odpowiedzi na pytania „dlaczego tak się dzieje?” oraz „co i jak zrobić, aby zapobiec negatywnym zjawiskom?” Tym, co napędza innowacyjność jest ciekawość i chęć zmiany rzeczywistości na lepsze. Dzięki nim rozwiązywanie problemów współczesnego świata staje się możliwe. Dzisiaj, w tym niełatwym zadaniu pomaga technologia. Walka z deforestacją Amazonii, właściwa diagnostyka onkologiczna czy przeciwdziałanie niszczycielskim żywiołom to tylko kilka przykładów wyzwań, z którymi mierzą się badacze i analitycy, wykorzystując technologię SAS.

Zapobieganie zmianom klimatu

Deforestacja Amazonii jest jednym z największych problemów środowiskowych ostatnich lat. Jak wynika z danych Krajowego Instytutu Badań Kosmicznych (INPE), w ciągu 12 miesięcy od sierpnia 2019 roku tereny brazylijskich lasów deszczowych uległy największemu wyniszczeniu od 12 lat. Wraz z postępującą wycinką drzew i pojawiającymi się pożarami, zmniejsza się naturalna zdolność do pochłaniania ze środowiska dwutlenku węgla. To prawdziwa katastrofa ekologiczna, biorąc pod uwagę fakt, że Amazonia odgrywa kluczową rolę w walce z globalnym ociepleniem.

Organizacje pozarządowe, takie jak IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) czy Amazon Conservation, wykorzystują do walki z tym kryzysem wzbogacone o sztuczną inteligencję narzędzia SAS. Pozwalają one na analizę zdjęć lasów deszczowych w celu identyfikacji zmian środowiskowych i nielegalnego wylesiania. W konsekwencji brazylijskie władze szybciej podejmują odpowiednie kroki na rzecz ochrony Amazonii. Dodatkowo, aby zwiększyć efektywność badań, SAS zaprasza do współpracy wszystkie osoby zainteresowane ochroną środowiska i trenowaniem do tego celu algorytmów uczenia maszynowego. Zadanie jest proste: osoby odwiedzające stronę internetową programu wybierają z podzielonego na 9 części zdjęcia satelitarnego Amazonii te kwadraty, w których dostrzegają oznaki wpływu człowieka, np. drogi, obszary rolne, itp. Czynność ta przypomina mechanizm reCAPTCHA, który weryfikuje aktywność użytkowników Internetu za pomocą prostego zadania polegającego na zaznaczeniu zdjęć z wybranym symbolem. Dzięki temu system uczy się jak prawidłowo oceniać dany obraz i klasyfikować go na potrzeby walki z deforestacją.

Lepsza diagnostyka medyczna

Wynalezienie skutecznej terapii nowotworowej jest jednym z najtrudniejszych wyzwań współczesnej medycyny. Kluczowym czynnikiem decydującym o wygranej walce z chorobą jest szybka i dokładna diagnostyka. Amsterdam UMC, jeden z największych ośrodków onkologicznych w Europie, wykorzystuje analitykę i sztuczną inteligencję SAS do analizy obrazów nowotworów i oceny zmian po zastosowaniu leczenia, przyspieszając i podnosząc jakość badań diagnostycznych. Algorytmy sztucznej inteligencji zostały wytrenowane tak, by natychmiast identyfikować cechy guza i dostarczać medykom najważniejsze informacje. Dostęp do platformy i możliwość korzystania z analityki SAS mają tysiące naukowców, lekarzy, studentów medycyny oraz innych użytkowników. Dzięki wykorzystaniu tych innowacyjnych technologii medycy mogą lepiej i szybciej kwalifikować pacjentów do operacji ratującej życie.

Skuteczniejsza walka z żywiołami

Każdego roku rządy i społeczeństwa na całym świecie podejmują walkę z niszczycielskimi żywiołami. Przykładem są powodzie, które powodują największe statystycznie straty dorobku ludzkiego. Walkę z nimi podjęło amerykańskie miasteczko Cary, które ze względu na swoje położenie w dorzeczu dwóch rzek, jest silnie zagrożone powodziami. Aby im przeciwdziałać, miasto podjęło współpracę z SAS i Microsoft w celu opracowania rozwiązania opartego na analityce i technologii IoT do prognozowania zagrożenia. Pracownicy urzędu miasta mają stały dostęp do danych pozyskiwanych przez podłączone do sieci czujniki zasilane energią słoneczną, które mierzą głębokość wody, bieżący przepływ i opady deszczu. Mogą oni korzystać z danych, algorytmów statystycznych i technik uczenia maszynowego, aby określić prawdopodobieństwo przyszłych zdarzeń i wysyłać ostrzeżenia z wyprzedzeniem. Dzięki analityce predykcyjnej, miasto Cary może lepiej przygotować się na przyszłe powodzie i w bardziej efektywny sposób chronić życie i mienie mieszkańców.

Innowacje mają swój początek w ciekawości

Zapobieganie zmianom klimatu, lepsza diagnostyka medyczna czy skuteczniejsza walka z żywiołami nie byłyby możliwe bez połączenia kilku czynników: odwagi do zadawania pytań, pracy nad zmieniającymi rzeczywistość rozwiązaniami i wiedzy płynącej z wykorzystania danych i analityki, która pozwala lepiej ocenić stan faktyczny i budować modele predykcyjne. Ciekawość i pytania, które zmieniają świat na lepsze to także filary najnowszej globalnej kampanii firmy SAS „Curiosity Forever”.

Czerpanie wiedzy z danych rozszerza horyzonty i odkrywa nowe możliwości - powiedział Jim Goodnight, CEO SAS. Gdy wykorzystamy odpowiednią technologię, ciekawość może zmienić świat. Wspólnie z naszymi klientami i partnerami ośmielamy się pytać: "Co by było gdyby?". W rezultacie nasi klienci poprawiają swoje wyniki i usprawniają procesy, a świat staje się bardziej bezpieczny i odporny na przyszłe wyzwania.

Informacje o SAS


SAS jest liderem w zakresie analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom pomaga firmom na całym świecie zamieniać dane w wiedzę. SAS oferuje THE POWER TO KNOW®.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Poland
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00