Europejska Federacja Bankowa i SAS pomagają bankom przeciwdziałać przestępstwom finansowym

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pozwala wdrażać skuteczne strategie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapewnienia zgodności z regulacjami w obszarze AML.

(28 października 2021 r.) – Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) szacuje, że co roku światowe systemy finansowe są wykorzystywane do prania od 800 miliardów do 2 bilionów USD. To wartość sięgająca 2-5% światowego PKB. Europejska Federacja Bankowa (EBF) nawiązała współpracę z SAS, aby pomóc instytucjom finansowym blokować ten przestępczy proceder.

Szybko rozwijający się biznes i technologie sprawiają, że konwencjonalne metody przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) stają się nieefektywne i wymagają bardziej innowacyjnego podejścia do zwalczania przestępczości finansowejpowiedział prezes EBF Wim Mijs. Przyszłość AML opiera się na wykorzystaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań, które ujawniają pełny obraz sytuacji, gdy mamy do czynienia ze złożonymi siatkami przestępczymi. Jesteśmy pewni, że współpraca z SAS pomoże nam przygotować stowarzyszone w ramach naszego związku instytucje finansowe i szerszą społeczność bankową do wymagań nowej rzeczywistości.

Pomimo stale rosnącej liczby zgłoszeń o podejrzanej aktywności dane Europolu dotyczące Unii Europejskiej pokazują, że w latach 2009-2014 skonfiskowano nie więcej niż 1,1% aktywów uzyskanych w wyniku przestępstw. Aby zatrzymać ten niepokojący trend, Komisja Europejska wprowadziła w lipcu tego roku nowy pakiet AML. Po raz pierwszy banki i inne podmioty objęte wytycznymi, zobowiązane będą do bezpośredniego stosowania rozporządzenia. W nadchodzących latach zacznie również działać nowy europejski organ ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Mistrzowski poziom walki z praniem pieniędzy

Na początku 2022 r. EBF i SAS uruchomią wspólną, wirtualną serię kursów AML Masterclass, prowadzoną przez ekspertów w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy biegłych w korzystaniu z zaawansowanej analityki na potrzeby procesów AML. W przeciwieństwie do konwencjonalnych seminariów, które koncentrują się przede wszystkim na regulacyjnych i operacyjnych aspektach AML, ta seria pokaże, w jaki sposób sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe mogą zwiększyć skuteczność banków w walce z przestępczością finansową. 

Bezpłatny, dwuczęściowy kurs AML Masterclass, obejmuje następujące tematy:

  • Sztuczna inteligencja na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy. Podczas przewidzianej na marzec 2022 roku sesji inauguracyjnej eksperci zaprezentują, jak naprawdę działa sztuczna inteligencja i technologia uczenia maszynowego w procesach AML. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazje poznać infrastrukturę do monitorowania transakcji i dowiedzą się jak organizacje mogą dopasowywać się do obecnych ram regulacyjnych. 
  • Nowe technologie umożliwiające lepsze poznanie klientów (Know Your Customer). Podczas drugiej sesji, przewidzianej od kwietnia do maja 2022 r., zostanie przedstawiony aktualny krajobraz legislacyjny i nowatorskie sposoby wykorzystania zaawansowanej analityki ułatwiającej bankom poznanie swojego klienta (KYC) i procesów due diligence. Eksperci zademonstrują również, w jaki sposób rozwiązania takie jak identyfikacja cyfrowa i wizualizacja sieci mogą poprawić przejrzystość i wydajność procesów związanych z wdrażaniem nowych klientów.

Po sesjach Masterclass online, w nawiązaniu do konferencji ACAMS Europe w czerwcu 2022, EBF będzie gospodarzem bezpośredniego spotkania z SAS w Brukseli. Eksperci AML poprowadzą dyskusję i pytania na żywo na temat tego, jak banki mogą wykorzystać zaawansowaną analitykę w swoich strukturach AML.

Więcej niż odhaczanie tematów

W styczniu Financial Action Task Force (FATF), międzyrządowy organ nadzorujący przestępczość finansową ostrzegł, że pandemia COVID-19 umożliwiła przestępcom wykorzystanie luk w tożsamości cyfrowej. Mniej więcej w tym samym czasie SAS, KPMG i Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) przeprowadziły ankietę wśród ponad 850 członków ACAMS na całym świecie, aby ocenić, w jaki sposób specjaliści ds. zgodności dostosowywali swoje strategie przeciwdziałania praniu pieniędzy podczas pandemii. Opublikowane w sierpniu badanie wykazało, że:

  • Jedna trzecia instytucji finansowych przyspieszyła proces wdrażania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w celu zapewnienia zgodności z AML w odpowiedzi na COVID-19. 
  • Kolejne 39% wskazało, że ich plany wprowadzenia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego są kontynuowane, pomimo zakłóceń wynikających z pandemii.

Nasze badania pokazują, że branża finansowa znajduje się na rozdrożu. Banki uznają sztuczną inteligencję za przełom w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ale większość wciąż nie wie, jak optymalnie wykorzystać tę technologię – powiedział Stu Bradley, Senior Vice President of Fraud and Security Intelligence w SAS. Wraz z EBF chcemy za pomocą praktycznych wskazówek pokazać przedstawicielom banków, że nie chodzi tu tylko o zwykłe odhaczanie kolejnych zagadnień. Dzięki odpowiedniemu podejściu, strategie AML mogą zapewnić znacznie większą skuteczność działań w obszarze przeciwdziałania nadużyciom i zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

Informacja o Europejskiej Federacji Bankowej

Europejska Federacja Bankowa jest głosem europejskiego sektora bankowego. Zrzesza krajowe stowarzyszenia bankowe z całej Europy. FGZ angażuje się w prosperującą gospodarkę europejską opartą na stabilnym, bezpiecznym i integracyjnym ekosystemie finansowym. Organizacja działa na rzecz społeczeństwa, aby zapewnić dostęp do finansowania co pozwoli spełnić marzenia obywateli, przedsiębiorstw i innowatorów na całym świecie.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00