Czy nowoczesne miasta będą myślały i reagowały?

(24 marca 2021 r.) – Historia pokazuje, że w czasach kryzysu często powstawały innowacyjne rozwiązania i nowe modele działania, które potem prowadziły do korzystnych zmian i postępu cywilizacyjnego. Takim katalizatorem innowacji jest trwająca od roku pandemia, podczas której każdy z nas jest świadkiem niezwykłego przyspieszenia rozwoju cyfrowych usług publicznych. Wiele oczekiwanych od lat rozwiązań pojawiło się w ostatnich miesiącach, aby zapewnić funkcjonowanie państwa w warunkach izolacji.

Bardzo istotne znaczenie dla rozwoju nowoczesnych usług mają zaawansowana analityka i technologia IoT (Internet of Things). Z jednej strony wpisują się one w ogólną ideę smart cities, zakładającą inteligentny wzrost ośrodków miejskich i w efekcie większy komfort życia mieszkańców. Z drugiej strony technologie te znajdują zastosowanie odpowiadające na konkretne potrzeby człowieka. 

Miasto czujników

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło miasto Christchurch w Nowej Zelandii, zapoczątkowało niezwykle innowacyjne podejście do zmian infrastrukturalnych. Przystępując do odbudowy, zdecydowano się na opracowanie i integrację sieci cyfrowych czujników z fizyczną infrastrukturą miejską. Celem było gromadzenie danych, które pozwolą na lepsze monitorowanie różnorodnych zjawisk mających wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia obywateli. Począwszy od poziomu hałasu i zużycia wody, przez natężenie ruchu, jakość powietrza czy poziom zanieczyszczenia – dane są analizowane w czasie rzeczywistym i na bardzo szczegółowym poziomie. Pozwala to na przykład odnaleźć korelacje między jakością powietrza, jego temperaturą i częstotliwością występowania chorób układu oddechowego.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej analityki i technologii IoT można szybko i sprawnie wykryć, gdzie zaczynają się lub rozprzestrzeniają choroby, zrozumieć podstawowe przyczyny problemów z jakością wody oraz przewidzieć wiele innych zjawisk, które mają wpływ na zdrowie i życie ludzi. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do gromadzonych danych i płynącej z nich wiedzy pozwala im samodzielnie analizować sytuację i przygotować się na niekorzystne zjawiska, zanim one wystąpią.

Ochrona osobista

Innym z zastosowań nowoczesnych rozwiązań analitycznych w sferze publicznej są systemy ochrony ofiar przemocy domowej. W kwarantannie i izolacji rośnie spożycie alkoholu, a także częściej pojawia się stres i niepewność, które przeradzają się w agresję. Okazuje się, że nawet w przypadku tak trudnego i delikatnego problemu społecznego jest miejsce na analitykę wspieraną przez technologię IoT. Zwłaszcza, gdy nadrzędnym celem jest realna pomoc.

Firma SAS we współpracy z CAP Science opracowała rozwiązanie do monitorowania w czasie rzeczywistym potencjalnych zagrożeń. Dyskretna bransoletka FitBit w założeniu ma być noszona zarówno przez sprawcę, jak i ofiarę przemocy. Czujniki w urządzeniu komunikują się z oprogramowaniem SAS w celu przekazywania danych i raportowania w czasie rzeczywistym o lokalizacji sprawcy – po to, aby weryfikować, czy zachowuje bezpieczną odległość od ofiary. Jeśli naruszy zakaz sądowy i podejdzie zbyt blisko, służby otrzymają odpowiedni komunikat. Taki system ostrzeżeń pomaga policji zareagować w odpowiednim momencie i zapewnić bezpieczeństwo. Z kolei zarejestrowane i przeanalizowane dane stanowią potwierdzenie, które można wykorzystać potem jako dowód w procesie sądowym.

Jakość życia

Wizja inteligentnych miast wyposażonych w automatyczne systemy, które ostrzegają i chronią mieszkańców, nie jest już tak odległa. Jednak nawet najprostsze usprawnienia mogą przynieść wymierne korzyści dla ludzi i środowiska naturalnego. Władze miasta Cary w Karolinie Północnej w USA umożliwiają swoim obywatelom monitorować zużycie wody dzięki zautomatyzowanemu systemowi wodomierzy. Rozwiązanie wdrożone we współpracy z SAS, które zastąpiło tradycyjne comiesięczne ręczne odczyty, zapewnia analizę danych z liczników w czasie rzeczywistym. System dostarcza mieszkańcom i służbom miejskim szczegółowe raporty dotyczące zużycia wody, co oprócz wygody przynosi realne oszczędności – liczone w milionach dolarów.

Możliwość przewidywania niebezpiecznych zjawisk i zmian środowiskowych czy przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób może ochronić zdrowie, a nawet uratować życie. Analiza ruchu ulicznego i obłożenia komunikacji miejskiej może sprawić, że dojazdy do pracy oraz codzienne życie będą mniej uciążliwe i szkodliwe. Analityka wspiera miasta i obywateli w podejmowaniu decyzji, które zapewnią im lepsze życie w czystszym, zdrowszym oraz bardziej bezpiecznym otoczeniu.

Informacja o firmie SAS Institute


SAS jest liderem rynku analityki i AI. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu i profesjonalnym usługom wspiera firmy i instytucje na całym świecie w podejmowaniu trafnych decyzji w oparciu o dane, aby szybko reagować na zachodzące zmiany i stymulować innowacyjny rozwój. 83 000 firmy i instytucje w 147 krajach korzystają z zaawansowanych technologii, wiedzy biznesowej i ekspertyzy branżowej ekspertów SAS. Firma powstała w 1976 roku i obecnie zatrudnia ponad 12 000 pracowników. Na polskim rynku SAS Institute jest obecny od 1992 roku. Ponad 300 konsultantów oraz ekspertów data science tworzy i wdraża rozwiązania SAS dla blisko 200 klientów krajowych. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, przemysłu, handlu, farmacji, ochrony zdrowia, nauki oraz sektora administracji publicznej.
www.sas.com/poland

Kontakt:

SAS Polska
Katarzyna Kwiecień
Communications Manager
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
+48 22 560 46 00